Innlegg merket ‘Viviane Reding’

Sammenstøtet mellom Sarkozy og Barroso

Av - 21.9.2010 19:22

Le Monde har ved hjelp av samtaler med øyenvitner forsøkt å rekonstruere det verbale sammenstøtet under EU-toppmøtet sist torsdag. Hovedkombattantene var Frankrikes president Nicolas Sarkozy og EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso, og temaet Frankrikes utvisning av romfolk. Konflikten var satt på spissen etter at kommissær Viviane Reding på vegne av kommisjonen gikk hardt ut mot Frankrike sist tirsdag.

Open Europe har oversatt deler av Le Mondes “transkripsjon” av toppmøtet til engelsk. Et utdrag:

French President Nicolas Sarkozy: “I have the highest respect for the [European] Commission. I have done a lot for it. I have done a lot for the Commission and to bring France back to the heart of Europe […] It’s normal for the Commission to investigate. But before any investigation, one of the Commission’s Vice-Presidents [Ms Reding] has used expressions like ‘disgusting’, ‘disgrace’, ‘Second World War’. These are words I can’t accept. I don’t say that the Commission is disgusting […] I’ve come here only because she [Ms. Reding] has apologised. I had told [Commission President] Barroso that I would not come if she didn’t apologise”.

Commission President Jose Manuel Barroso: “The substance and the form [of Reding’s declarations] are two separate issues. We have rules against discrimination, and it’s the role of the Commission to defend them […] The Commission has distanced itself from Viviane’s statement. She has said that she regrets the interpretation which has been made of her declarations”.

Ifølge Der Spiegel var det få av de andre lederne som kom til Sarkozys unnsetning. Silvio Berlusconi meldte seg derimot med krav om å “stoppe munnen på kommissærene”. Ikke tilfeldig: Franske kommentatorer er begynt å kalle presidenten “Sarkosconi”. Populariteten hans er på et lavmål, og det eneste som mangler nå er en åpen allianse med den ytterliggående høyresiden, sier statsviter Olivier Duhamel.

Europas nye pressecharter

Av - 9.6.2009 23:25
  • Nei til statlig sensur.
  • Uhindret adgang til offentlig informasjon.
  • Journalistenes kilder skal beskyttes mot overvåkning.
  • Private bedrifter må ikke bruke økonomisk press for å endre journalistisk innhold.
  • Journalister må få uhindret adgang også til informasjon i andre land.

Det er noen av punktene i et EU-charter om pressefrihet som nylig ble undertegnet av redaktører og journalister fra 19 EU-land. De fleste punktene er selvfølgelige og ukontroversielle i majoriteten av medlemsland, men slett ikke i alle. Igår ble charteret presentert i Brussel. Charteret er i alle fall det første europeiske forsøket på å finne en felles standard. Og initiativet kom fra journalistene selv — nesten uten at politikerne blandet seg inn. EUs kommissær for informasjonssamfunnet, Viviane Reding, hilser tiltaket velkomment.

Nettrettigheter hamret fast enda en gang

Av - 7.5.2009 09:12

EU-parlamentet fortsetter å markere seg i saken om den såkalte telekompakken, en omfattende samling nye regler på internett- og kommunikasjonsfeltet. Onsdag stemte et stort flertall igjen for å inkludere en formulering som markerer nett-tilgang som en fundamental rettighet. Dermed avviste flertallet et kompromiss mellom parlamentet og rådet (medlemslandene), som ville vannet ut denne formuleringen (omtalt her før). Det er verdt å merke seg at EU-kommisjonen er på parlamentets side: Kommissær Viviane Reding sa at vedtaket fastslår fundamentale rettigheter for EU-borgere, og at saken har stor politisk og symbolsk betydning.

Det er ikke helt klart hva som nå skjer videre med telekompakken. Antakelig vil det gå måneder med nye forhandlinger før den kan vedtas av rådet.

For øvrig har EU-kommisjonen lansert en eYouGuide om rettigheter på nett.

Geek-stereotypene som skremmer jentene bort fra IT-sektoren

Av - 3.3.2009 14:59

Foto: Incurable_hippie, Flickr (Creative Commons)

Selv om “geek“-ordet har fått en voldsom oppsving de siste årene, er mange unge jenter skeptiske til å gi seg selv den merkelappen. Mange 16 år gamle jenter sliter med å skulle identifisere seg med den gamle stereotypen av geeken: De store brillene, livet foran dataskjermen, det litt tomme blikket, den klønete adferden. EU vil gi geek-stereotypen et kulere image, og hevder at “Cyberella is IT”.

Anledning er 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, dagen da tallene skal telles opp og ulikhetene måles. Kvinner er dårligere betalt enn menn,  siste tall fra EU i dag er 17, 4 prosent i menns favær. Vi vet også at det er færre kvinnelige ledere og andelen hjemmeværende kvinner med ansvar for barneomsorg er mye større enn for menn. Dessverre tar det lang tid å endre på disse tallene, både i Norge og i EU.

Men når Europakommisjonen og kommissær for informasjonssamfunn og media, Viviane Reding, etterlyser flere Cyberellaer (i motsetning til Cinderella), så handler det først og fremst om holdninger, dernest om tall. EU (og Norge) har for få Cyberellaer eller IT-jenter, slik denne rapporten viser, og det er færre jenter som studere IT-relaterte studier i dag enn for noen år siden. Teknisk Ukeblad hadde nylig en sak om samme tema. Ikke bra!

Europabloggen snakket med kommissær Viviane Reding i dag, og hun mente at dette var et holdningsproblem, både blant unge jenter og blant arbeidsgivere som vegrer seg for å ansette IT-jenter.

Kommisjonær Viviane Reding (Foto: DG Informasjonssamfunn og media)

– Dette handler om holdninger. En del unge jenter er redd for at maskinene skal bite dem.  De tror at teknologi bare handler om maskiner, men egentlig dreier dette seg om mennesker og samfunnsrelaterte problemstillinger, slik som helse, innovasjon og kommunikasjon. Og industrien må bli flinkere til å jobbe med jenter, både fordi de trenger mer arbeidskraft og for å skape en bedre balanse i arbeidsstyrken sin, sa Reding til Europabloggen.

Hun selv kaller seg ikke en geek, hun kommer fra en guthenbergs bakgrunn med bøker og skriving. Men hennes tre gutter fikk henne interessert i dingser.

– For meg er ikke maskinene interessante i seg selv, men som utstyr eller verktøy, de kan utføre noe, for meg som politiske interessert enkeltindivid eller for samfunnet.

EU gjør blant annet to ting for å få flere jenter interesserert i teknologi og for få flere teknologibedrifter til å ansette jenter:

  • De har en skyggedag, dvs at 500 unge jenter “skygger” eller følger kvinnelige ingenører eller programmerer, og ser hva de jobber med.
  • EU har i dag lagt frem en “Code of Best Practise”, en samling av anbefalinger for hva teknologibedrifter kan gjøre for å rekruttere flere kvinnelige arbeidstakere og ledere, og for å holde på dem lengre.

Det er mulig EU klarer å oppnå mye med tiltakene de setter i gang, men på grasrotplan har jeg mye større tro på prosjekt som det nå globale nettverket Girl Geek Dinner, som synliggjør og bygger nettverk mellom kvinnelige geeker i en morsom setting. Hvem ønsker å starte det i Norge?