Nettrettigheter hamret fast enda en gang

Av - 7.5.2009 09:12

EU-parlamentet fortsetter å markere seg i saken om den såkalte telekompakken, en omfattende samling nye regler på internett- og kommunikasjonsfeltet. Onsdag stemte et stort flertall igjen for å inkludere en formulering som markerer nett-tilgang som en fundamental rettighet. Dermed avviste flertallet et kompromiss mellom parlamentet og rådet (medlemslandene), som ville vannet ut denne formuleringen (omtalt her før). Det er verdt å merke seg at EU-kommisjonen er på parlamentets side: Kommissær Viviane Reding sa at vedtaket fastslår fundamentale rettigheter for EU-borgere, og at saken har stor politisk og symbolsk betydning.

Det er ikke helt klart hva som nå skjer videre med telekompakken. Antakelig vil det gå måneder med nye forhandlinger før den kan vedtas av rådet.

For øvrig har EU-kommisjonen lansert en eYouGuide om rettigheter på nett.

Tags: , ,

Kommentarfeltet er lukket.