Innlegg merket ‘telekom-pakken’

Nettrettigheter: halvfullt eller halvtomt glass?

Av - 6.11.2009 16:05

Denne ukens kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet (ledet av det svenske formannskapet) om nettrettigheter ble ingen stor seier for noen av partene. Slik må teksten og reaksjonene etterpå tolkes.

Saken griper rett inn i debattene om straffereaksjoner mot “pirater”. I Frankrike er regjeringens lov om utestengelse av nettbrukere som tas i ulovlig fildeling vedtatt og godkjent, etter mye om og men. Storbritannia ser ut til å følge opp med en lignende lov. Et stort flertall i Europaparlamentet ville gjøre slike lover umulige ved å få inn et tillegg i telekom-pakken (som egentlig dreier seg mest om andre spørsmål knyttet til regulering av sektoren). Her skulle det kreves at en domstol måtte inn i bildet før en nettbruker kunne fratas tilgangen. Presset av Frankrike ville ikke Rådet godta dette. Faren var at hele telekompakken, som har mange bestemmelser det ellers er stor enighet om, ville bli utsatt i lang tid.

Kompromissteksten (se nedenfor) viser til at man må ha “adequate procedural safeguards… including effective judicial protection and due process.” Den eksplisitte henvisningen til domstolsprøving er imidlertid borte.

(more…)

Nettrettigheter hamret fast enda en gang

Av - 7.5.2009 09:12

EU-parlamentet fortsetter å markere seg i saken om den såkalte telekompakken, en omfattende samling nye regler på internett- og kommunikasjonsfeltet. Onsdag stemte et stort flertall igjen for å inkludere en formulering som markerer nett-tilgang som en fundamental rettighet. Dermed avviste flertallet et kompromiss mellom parlamentet og rådet (medlemslandene), som ville vannet ut denne formuleringen (omtalt her før). Det er verdt å merke seg at EU-kommisjonen er på parlamentets side: Kommissær Viviane Reding sa at vedtaket fastslår fundamentale rettigheter for EU-borgere, og at saken har stor politisk og symbolsk betydning.

Det er ikke helt klart hva som nå skjer videre med telekompakken. Antakelig vil det gå måneder med nye forhandlinger før den kan vedtas av rådet.

For øvrig har EU-kommisjonen lansert en eYouGuide om rettigheter på nett.

Ingen piratjakt utenom rettsvesenet

Av - 21.4.2009 22:02

Domstolene må inn i bildet ved beslutninger som berører nettbrukeres fundamentale rettigheter og friheter. Et stort flertall i EU-parlamentets industrikomite stemte i kveld for at en slik formulering skal være med i en pakke av nye regler på nett- og telekomfeltet (telekompakken) som nå sluttbehandles i EU-systemet. Dette må ses som en ny etappeseier for grupper som kjemper mot strengere sanksjoner mot eksempelvis fildelere. Som Dagens Nyheter skriver, betyr vedtaket også at EU-parlamentets flertall tydelig markerer at rettigheter knyttet til nettbruk ses som en del av de grunnleggende rettighetene i samfunnet.

I Frankrike forsøker president Sarkozys regjering å få vedtatt en ny lov som vil gjøre det mulig å stenge nett-tilgangen til brukere som blir tatt i ulovlig nedlasting. Lovforslaget ble nylig nedstemt, men regjeringen prøver å få til en ny avstemning. Det har vært gjort flere forsøk på å få vedtatt en tilsvarende lov på EU-nivå. Vedtaket i EU-parlamentets komite betyr at dette nå blir vanskeligere.

Her er formuleringen som komiteen vedtok (kilde: se side 41, pdf):

applying the principle that no restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of endusers, without a prior ruling by the judicial authorities, notably in accordance with Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on freedom of expression and information, save when public security is threatened in which case the ruling may be subsequent.

Den franske pressgruppen La Quadrature du Net feirer avstemningen som en seier. Denne gruppen har tilrettelagt mye informasjon om nettbruk, rettigheter og ytringsfrihet på sine sider, og har blant annet laget profiler på alle EU-parlamentarikerne, der deres stemmegivning i relevante saker gis karakterer.

Slik saksgangen i EU er, må Parlamentet og Rådet (medlemslandenes representanter) nå forhandle videre om telekompakken for å finne en løsning begge parter kan enes om. Endelig avstemning er etter planen 5. mai i Parlamentet og 12. mai i Rådet.

Creative Commons-grunnlegger Lawrence Lessig kritiserer Europaparlamentet

Av - 4.4.2009 22:45
Lessig under foredraget i Berlin (foto: re:publica'09, CC-lisens by-nc)

Lessig under foredraget i Berlin (foto: re:publica'09, CC-lisens by-nc)

Europabloggen er på bloggkonferansen Re:publica 09 i Berlin, og fra tre ulike hold har sterke appeller blitt rettet mot Europaparlamentet og vedtak som skal gjøres i løpet av de neste ukene:

–  Stem nei til å utvide opphavsretten til musikere fra 50 til 95 år

-Stem nei til “3 strikes” – altså å sperre folk ute fra nettet dersom de deler filer ulovlig.

Den amerikanske juristen Lawrence Lessig (en av grunnleggerne av Creative Commons) sier at folk må våkne opp, debatten om utvidelse av opphavretten for musikere er ikke en vanskelig sak, det er en “no-brainer”.  Han mener at utvidelse at opphavretten for musikere vil ikke føre til mer kreativ produksjon, tvert imot vil det føre til at noen få rike musikere, slike som Cliff Richard og Julio Iglesias vil få dobbelt så mye betalt, mens vanlige brukere vil bli gjort til kriminelle dersom de prøver å remikse den kopibeskyttede musikken.  20. april skal Europaparlamentet stemme om denne saken.

Science-fiction forfatteren og akademikeren Cory Doctorow og Jérémie Zimmermann (grunnlegger av Squaring the Net, som jobber for å holde nettet åpen for alle), appellerte begge, fra hvert sitt podium, mot at Europaparlamentet skulle vedta det omstridte “3 strikes and out“/”graduated respons”, som er en del av Telekom-pakken (som består av endringer i fem direktiv). Som Doctorow sa:

“Losing your internet connection is a death centence for your participation in the 21th century”

Europabloggen har tidligere skrevet om Telekom-pakken her. Vi kommer tilbake med mer om disse viktige avstemningene.