Innlegg merket ‘fiskeri’

Russerne er ikke enige

Av - 15.10.2011 11:58
Svalbard er norsk. Men hvor langt ut? Det er kjernen i striden mellom Norge og Russland. Måkene skiter i grensen. Foto: CC/Maltesen

Svalbard er norsk. Men hvor langt ut? Det er kjernen i striden mellom Norge og Russland. Bare måkene kan tillate seg å skite i grensen. Foto: CC/Maltesen

Reaksjonene fra Russland var kraftige etter at den norske kystvakta grep inn og tvang den russiske fisketråleren «Sapfir-2» inn til havna i Tromsø den 28. september. Russerne mente måten situasjonen ble behandlet på var brutal. Fisketråleren sendte selv ut 10 nødsignaler om at den var kapret.

Uenige
I ettertid har spekulasjonene og diskusjonene florert i både norsk og russisk media. Usikkerheten om en eventuell konflikt dreier seg først og fremst rundt den norske fiskevernsonen.

Problemet når det gjelder Svalbardområdene er at russerne ikke er enige i Norges tolkning av Svalbardtraktaten og områdene utenfor. I Svalbardtraktaten står det at Norge har suverenitet over Svalbard og dets territorielle områder – som strekker seg 12 nautiske mil fra land. Dette betyr at Svalbard er norsk.

Russland eller Sovjetunionen som det den gang var, anerkjente Svalbardtraktaten i 1924, noe som betyr at det ikke er tvil om at russerne anerkjenner Svalbard som norsk territorium. Sovjet ble ikke selv en del av traktaten før 1935. Landene som er en del av traktaten skal være sikret like rettigheter til å drive fiske og fangst i områdene. Like rettigheter betyr ikke at man skal ha rett til å fiske, men at loven skal være lik for alle. Det skal også tas hensyn til de landene som tradisjonelt har fisket i området.

Men problemet er at russerne er ikke er enige i at Norge har lov til å håndheve sine lover i fiskevernsonen som ligger utenfor det territorielle området på 12 nautiske mil. Fiskerivernsonen ligger mellom 12 og 200 nautiske mil fra land. Sonen ligger altså utenfor det territorielle området, omtalt i Svalbardtraktaten, men innenfor den FN-bestemte havrettssonen på 200 nautiske mil.

(more…)

Dagens fangst fra Europa

Av - 27.1.2010 14:11

I dag er det 65 år siden frigjøringen av Auschwitz. Esther Bejarano overlevde dødsleiren og årene siden ved hjelp av musikk. Nå har 85-åringen slått seg sammen med det unge tyrkiske hiphopbandet Microphone Mafia for å spre det anti-rasistiske budskapet til tysk ungdom:

Ifølge forfatteren Roberto Saviano er afrikanerne Italias nye helter. De kommer til Italia for å ta jobber ingen andre vil ha, men har også begynt å forsvare rettigheter italienerne ikke tør forsvare. Saviano bønnfaller afrikanerne: “don’t go — don’t leave us alone with the mafias.”

Monarkiet i Nederland er det dyreste i Europa, bare slått av Storbritannias kongelige, ifølge den belgiske professoren Herman Matthijs. Data viser at nederlenderne betaler 39,6 millioner euro for sin dronning Beatrix i året. Det tilsvarende tallet for Norges kongelige utgifter er 28 millioner euro, dvs 230 millioner norske kroner.

Norge og EU skal sammen sette en stopper Islands råfiske for å redde økonomien på øya. Norge og EU er enige om nye fiskekvoter etter lange forhandlinger. Avtalen var i havn tirsdag natt og inkluderer en ti-års plan for makrell, den mest verdifulle fisken i Nordsjøen.

Togene står i Norge, men går på Balkan. Toglinjen mellom Sarajevo og Beograd, via Kroatia er gjenopstått etter 18 år. De håpefulle tror at toget skal binde de ulike land og mennesker tettere sammen, nostalgisk er den i alle fall.

Vestlandet vil bli EU-partner

Av - 18.9.2009 15:08

De fire vestlandsfylkene går nå aktivt ut for å skape en “Western Norway Maritime Region” og arbeide tettere med EU i utviklingen av maritim politikk. En presentasjon (pdf) fra en arbeidsgruppe nedsatt av Vestlandsrådet peker på at Vestlandet står sterkt innen fiskeri, olje, havnedrift, skipsfart, maritim utdanning. Regionen bør satse på disse områdene framover, mener arbeidsgruppen:

 • Maritim arealplanlegging og integrert kystsoneforvaltning
 • Utvikle tverrsektorielle klynger og regionale sentre for maritime ”excellence”
 • Maritim transport
 • Styrking av karriere og sysselsetting i den maritime sektor
 • Havnepolitikk
 • Luftforurensning fra skipstrafikk
 • Maritimt basert energi og infrastruktur
 • Implementering av økosystemtilnærming i europeiske fiskeri / Bevaring av fiskeriressurser i internasjonalt farvatn
 • Europeisk maritim forsking
 • Bærekraftig maritim turisme

Troms og Nordland vil gi EU fiskeriråd

Av - 17.9.2009 15:27

Fra Nusfjord i Lofoten (foto: Sberla, CC: by)

Fra Nusfjord i Lofoten (foto: Sberla, CC: by)

I mai spurte vi her på bloggen hvordan norske organisasjoner og andre interesserte best kan påvirke EUs mislykkede felles fiskeripolitikk. Eller — burde norske aktører i det hele tatt bry seg med å delta i den brede høringsprosessen som er satt i gang? Vi sendte ut spørsmål om dette til en rekke relevante aktører, men fikk bare ett svar. Nå blir det kanskje flere, for fylkeskommunene i Troms og Nordland går nå aktivt ut for å fange inn høringsuttalelser før fristen går ut ved nyttår. Her er argumentene fylkeskommunene har funnet for å delta:

 • Europa er Norges viktigste marked for fisk
 • Innspill gir en sjanse til å supplere nasjonale innspill ut fra regionale hensyn
 • Økt kontroll av svartfiske og utkast bidrar til en bærekraftig fiskeriforvaltning
 • Vi gjør Nord-Norge kjent for EU-kommisjonen og vi blir en aktør EU tar seriøst

Nord-Norges Brussel-kontor er stedet å kontakte for den som vil avgi høringsuttalelse. Gi den gjerne til oss, også!

(via Europabevegelsen).

Dra til Paris, fisk laks

Av - 12.8.2009 11:23

Det er nok lenge til vi igjen kan se delfiner og hvaler svømme opp til Paris, men elven Seinen har blitt så pass ren at den igjen får besøk av den atlantiske laksen.

Bibliotek for nyhetselskende dansker åpnes i Herning. Her er det nyhetene som er drivkraften, bøkene spiller en birolle.

Tarzan er tilbake, på det antropologiske Quai Branly-museet i Paris. Her studerer man hvordan Tarzan er blitt fortolket gjennom tidene og hvordan Vesten ser på omverdenen gjennom jungelens konge.

Mysteriet med det forsvunne lasteskip. På vei mellom Finland og Algerie forsvant det 98 meter lange lasteskipet sporløst og nå er bekymringen stor. Har vi igjen pirater i europeisk farvann?

Den tyske konsumprisindeksen faller for første gang på 22 år. For noen er dette et tegn på den store depresjonen, for andre bare et forbigående fenomen.

Nysgjerrighet tok livet av katten

Av - 11.8.2009 11:15

Men hva skal katten gjøre om den uten sin nysgjerrighet slutter å være en katt? Dette spørsmålet gjelder også for journalister. “Vi som borgere har en moralsk forpliktelse i et demokratisk samfunn til å holde katten og dens forbannede, upassende og noen ganger livsfarlige nysgjerrighet i live,” skriver Carsten Jensen.

“Kanslerlinjen” i Berlin er klar. Etter 14 år, millioner av euro og ikke så rent få trafikkorker og oversvømmelser har Berlin fått sin nye t-banelinje. Den går fra Hauptbahnhof til Brandenburger Tor og burde kanskje døpes “turistlinjen”.

Greenpeace hjelper svenskene å bevare rikt fiskeområde ved å dumpe 180 granittsteiner, hver på 2-3 tonn, i havet. Aksjonen skal hindre bunntråling. Svenske myndigheter er enig med miljøaktivistene, men EU-lovgivning hindrer et forbud.

Det tidligere Stasi-fengselet i Berlin står på randen av konkurs. Besøkstallene ved museet har økt voldsomt og særlig blant skoleelever er interessen enorm. Problemet er at barn har gratis adgang.

Dødelige alger tar over strendene i nordre deler av Frankrike og bøndene har skylden. Avfallsstoffer fra intensivt landbruk i området siver ut i havet og sørger for gode vekstvilkår for giftalgene.

Ny undersøkelse kårer Glasgow til Storbritannias lateste by. Glasgow har også den verste helsestatistikken i landet. Menn i enkelte bydeler har en forventet levealder på kun 54 år.

Fra Bauhaus til Ikea

Av - 24.7.2009 11:34

Bauhaus feirer 90-års jubileum med utstillinger og andre tilstelninger over hele Tyskland. Uten Bauhaus ville vi ikke hatt Ikea i dag, sier Philipp Oswalt fra Bauhaus-stiftelsen.

Den franske fremmedlegionen setter sinnene i kok og fyr på skogen. Legionen blir voldsomt kritisert etter en skyteøvelse som satte hele skogsområdet rundt Marseille i brann.

Radovan Karadzics New Age-eventyr. Hvordan kunne en serbisk krigsforbryter gjemme seg for verden ved å forkle seg som bioenergi-veileder, alternativ medisin-kvakksalver og, la oss innrømme det, gal guru?

Europa i 2030. Utviklingen mot et globalt styresett vil bli som middelalderen, full av usikkerhet. Men Europas styresett vil vinne frem og bli veien til global fred og kopiert rundt hele verden, ifølge Parag Khanna ved tankesmien New America Foundation i Washington.

Island i EU: Til begges fordel?

Av - 23.7.2009 15:28

Islands utenriksminister Össur Skarphédinsson leverte Islands EU-søknad til det svenske formannskapet i Stockholm i dag. I sin innledning la Skarphédinsson vekt på hva Island kan bidra med — ekspertise og erfaring i god forvaltning av naturressurser, og da spesielt fiskebestandene. Island som EU-medlem vil være til fordel både for Island og EU, sa han. Nå vet vi at Island er sterkt splittet i dette spørsmålet, så regjeringen/ja-siden er i hvert fall helt avhengig av et godt forhandlingsresultat. Det var vel dette utenriksminister og tidligere fisker Skarphedinsson tenkte på da han sa at islendingene vil bli “veldig sinte” om de får en “råtten fiskeavtale”. No fish Iceland? Vi tipper på forfriskende klare ord under forhandlingene i Brussel.

Håp for tunfisken?

Av - 19.7.2009 19:02

Frankrike sluttet seg denne uken overraskende til de internasjonale kravene om forbud mot fangst av makrellstørje (også kalt atlantisk tunfisk, blåfinnet tunfisk). Ironisk, mener kommentatoren Charles Clover i The Times: Franske fiskere har bidratt sterkt til overfisket som truer makrellstørjas overlevelse.

The great irony underlying Sarkozy’s conversion to conservation is that it is France’s technically advanced but politically uncontrollable fishing fleet that is principally responsible for over-fishing the giant bluefin. What Sarkozy said is extraordinary. It amounts to an admission by a European government that one of the world’s great environmental disasters has been going on in EU waters as a result of illegal and uncontrolled fishing by the Mediterranean nations and Japan.

Storbritannia sluttet seg raskt til initiativet, som opprinnelig ble tatt av Monaco.

Det er fristende å se nyheten i sammenheng med den nylig igangsatte reformprosessen for EUs felles — fiaskopregede — fiskeripolitikk. Det kan se ut som Sarkozy stiller seg på den reformvennlige siden, og samtidig erklærer krig mot de militante franske fiskerne. Slik tolker i hvert fall Clover det.

Sarkozy declared that every management decision for the seas and fish stocks in French waters would in future be based on scientific advice. He also said France would place 20% of its waters under special protection by 2020 to build up fish stocks (in half that area there will be a total ban on fishing). This is better than Britain’s proposals for marine reserves. It remains to be seen how far Sarkozy’s conversion to conservation will play in the deliberations of the European Council or the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — particularly if French fishermen decide to blockade ports and hold their government to ransom.

OPPDATERING 25. august: EU-kommisjonen vil anbefale et fangstforbud for makrellstørje, ifølge Financial Times. Men flere land, som Spania og Italia, er imot et forbud.

Island nærmer seg EU-søknad

Av - 10.7.2009 14:22

Islands søknad om EU-medlemskap kan bli presentert i Brussel 27. juli, skriver IcelandReview. Nettstedet siterer avisen Frettabladid på at avstemningen i Alltinget om EU-søknaden vil finne sted denne helgen eller tidlig neste uke. Det er ventet et knapt flertall.

OPPDATERING 13. juli: Alltinget begynner sitt møte om saken ved 17-tiden mandag, ifølge NTB.

EU-kritiske medlemmer av Alltinget vil forsøke å få med et tillegg til medlemskapssøknaden, oppsummerer IcelandReview videre. De vil at tillegget skal gjøre det klart at det skal holdes to folkeavstemninger — en for å godkjenne eller underkjenne at det i det hele tatt blir startet medlemskapsforhandlinger, og en om et eventuelt forhandlingsresultat.

Nettstedet Islandsk.no melder at Sverige gjerne ser en islandsk søknad innen utgangen av juli, for å gi det svenske EU-formannskapet best mulig sjanse til å hjelpe islendingene i forhandlingsprosessen.

Radiokanalen Deutschlandfunk har vært på Island og laget en reportasje om stemningen rundt EU-spørsmålet (tekst og audio).

Vi tar også med at den danske forskeren Jesper Raakjær mener at Island kan få en god forhandlingsløsning med EU, med overgangsordninger for fiskeriene:

Jeg forestiller meg at Island kan få særordninger med lange innfasingsperioder. Dette vil kunne gjøre EU attraktivt for islandske fiskerier. Island er i en annen økonomisk situasjon enn Norge. Islendingene må derfor akseptere mer enn det som var tilfelle for Norge i 1994.

Se vår tidligere sak med oppsummeringen av debatten etter valget på Island i april.