Innlegg merket ‘nordland’

Troms og Nordland vil gi EU fiskeriråd

Av - 17.9.2009 15:27

Fra Nusfjord i Lofoten (foto: Sberla, CC: by)

Fra Nusfjord i Lofoten (foto: Sberla, CC: by)

I mai spurte vi her på bloggen hvordan norske organisasjoner og andre interesserte best kan påvirke EUs mislykkede felles fiskeripolitikk. Eller — burde norske aktører i det hele tatt bry seg med å delta i den brede høringsprosessen som er satt i gang? Vi sendte ut spørsmål om dette til en rekke relevante aktører, men fikk bare ett svar. Nå blir det kanskje flere, for fylkeskommunene i Troms og Nordland går nå aktivt ut for å fange inn høringsuttalelser før fristen går ut ved nyttår. Her er argumentene fylkeskommunene har funnet for å delta:

  • Europa er Norges viktigste marked for fisk
  • Innspill gir en sjanse til å supplere nasjonale innspill ut fra regionale hensyn
  • Økt kontroll av svartfiske og utkast bidrar til en bærekraftig fiskeriforvaltning
  • Vi gjør Nord-Norge kjent for EU-kommisjonen og vi blir en aktør EU tar seriøst

Nord-Norges Brussel-kontor er stedet å kontakte for den som vil avgi høringsuttalelse. Gi den gjerne til oss, også!

(via Europabevegelsen).