Fint besøk hos EU

Av - 24.3.2014 09:43
President Barack Obama ringer gjerne kansler Angela Merkel når han vil vite noe om EU... Foto: Bundesregierung.

President Barack Obama ringer gjerne kansler Angela Merkel når han vil vite noe om EU…

Verdens to mektigste politikere kommer på besøk i Brussel. Presidentene Obama og Xi tar endelig unionen på alvor og avlegger byråkratiet i Brussel et besøk. Det er ellers sjelden at EU-institusjonene blir tatt så på alvor av stormaktene USA og Kina. Deres ledere ringer  heller direkte til kansler Angela Merkel, den franske presidenten Francois Hollande eller den britiske statsministeren David Cameron når noe er på gang. De gamle stormaktene er enklere å forholde seg til enn det uoversiktlige EU-maskineriet.

Det er første gang Barack Obama besøker EU. Normalt er det bare NATO-møter som opptar amerikanske presidenter på besøk i Brussel. Men den planlagte frihandelsavtalen mellom EU og USA er blitt enda viktigere for Obama sett i lys av Russlands nye posisjon etter Krim-krisen og utviklingen av Kinas nye markedsmakt i Asia.

Hvis EU og USA går sammen om felles rammer for sin handel er de fortsatt store nok til å sette teknologiske og handelsmessige standarder som også resten av verden vil tilpasse seg. Hver for seg er de to handelsblokkene små i en verdensøkonomi der nye vekstøkonomier som Brasil, Russland, India og Kina (BRIK) spiller en stadig større rolle. Hvis det ikke blir noe av EUSA-handelsavtalen risikerer EU og USA at Kina setter de økonomiske standarden for store deler av Asia – muligens i en allianse med råvarestormakten Russland.

Xi vil bruke Holocaust
Den kinesiske presidenten Xi Jinping er egentlig på Europa-reise med økonomi som tyngdepunkt og skal besøke Tyskland og Nederland. Men Krim-krisen gjør at han også skal møte president Obama. Xi drar videre til Berlin onsdag og til Brussel på mandag.

President Xi skal også møte kansler Angela Merkel. Kineserne, som selv er involvert i en strid om territorier med Japan og Russland, ville også bruke Berlin-besøket politisk. Xi ville gjerne besøke Holocaust-monumentet i Berlin, som minner nazistenes mord på seks millioner jøder.

Politisk sett kunne han dermed belyse parallellene til Japans manglende oppgjør med sine soldaters massemord på sivile under den annen verdenskrig i Kina og Korea. Men Merkel sa nei. Det er ikke tiden for å hisse opp stemningen med nye historiske paralleller mellom gamle fiender.

...men tar seg denne uken også tid til å besøke EUs institusjoner i Brussel - her representert ved rådspresident Herman avn Rompuy og kommisjonspresident Jose Manuel Barroso. Foto: EU-kommisjonen.

…men tar seg denne uken også tid til å besøke EUs institusjoner i Brussel – her representert ved rådspresident Herman avn Rompuy og kommisjonspresident Jose Manuel Barroso. Foto: EU-kommisjonen.

 

Tags: , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.