Valg og regjeringer

Denne oversikten over valg og regjeringer i EØS-området medfører med nødvendighet en del forenklinger. Det er operert med et begrenset antall regjeringsvarianter basert på høyre-venstre-aksen. Sosialistisk/sosialdemokratisk, sentrum-venstre, sentrumsregjering/storkoalisjon/teknokratregjering, sentrum-høyre, konservativ. Storkoalisjoner er ofte mellom et konservativt og et sosialdemokratisk parti, men ikke alltid. Noen land har tradisjon for flertallsregjeringer satt sammen av mange partier fra ulike deler av spekteret (f.eks. Finland).

Tabellen nedenfor kan sorteres, slik at du raskt kan se hvordan tendensene er på tvers av statene. Si fra hvis du finner feil!

[table id=6 /]

Videre kilder: