Innlegg merket ‘teknologi’

Geek-stereotypene som skremmer jentene bort fra IT-sektoren

Av - 3.3.2009 14:59

Foto: Incurable_hippie, Flickr (Creative Commons)

Selv om “geek“-ordet har fått en voldsom oppsving de siste årene, er mange unge jenter skeptiske til å gi seg selv den merkelappen. Mange 16 år gamle jenter sliter med å skulle identifisere seg med den gamle stereotypen av geeken: De store brillene, livet foran dataskjermen, det litt tomme blikket, den klønete adferden. EU vil gi geek-stereotypen et kulere image, og hevder at “Cyberella is IT”.

Anledning er 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, dagen da tallene skal telles opp og ulikhetene måles. Kvinner er dårligere betalt enn menn,  siste tall fra EU i dag er 17, 4 prosent i menns favær. Vi vet også at det er færre kvinnelige ledere og andelen hjemmeværende kvinner med ansvar for barneomsorg er mye større enn for menn. Dessverre tar det lang tid å endre på disse tallene, både i Norge og i EU.

Men når Europakommisjonen og kommissær for informasjonssamfunn og media, Viviane Reding, etterlyser flere Cyberellaer (i motsetning til Cinderella), så handler det først og fremst om holdninger, dernest om tall. EU (og Norge) har for få Cyberellaer eller IT-jenter, slik denne rapporten viser, og det er færre jenter som studere IT-relaterte studier i dag enn for noen år siden. Teknisk Ukeblad hadde nylig en sak om samme tema. Ikke bra!

Europabloggen snakket med kommissær Viviane Reding i dag, og hun mente at dette var et holdningsproblem, både blant unge jenter og blant arbeidsgivere som vegrer seg for å ansette IT-jenter.

Kommisjonær Viviane Reding (Foto: DG Informasjonssamfunn og media)

– Dette handler om holdninger. En del unge jenter er redd for at maskinene skal bite dem.  De tror at teknologi bare handler om maskiner, men egentlig dreier dette seg om mennesker og samfunnsrelaterte problemstillinger, slik som helse, innovasjon og kommunikasjon. Og industrien må bli flinkere til å jobbe med jenter, både fordi de trenger mer arbeidskraft og for å skape en bedre balanse i arbeidsstyrken sin, sa Reding til Europabloggen.

Hun selv kaller seg ikke en geek, hun kommer fra en guthenbergs bakgrunn med bøker og skriving. Men hennes tre gutter fikk henne interessert i dingser.

– For meg er ikke maskinene interessante i seg selv, men som utstyr eller verktøy, de kan utføre noe, for meg som politiske interessert enkeltindivid eller for samfunnet.

EU gjør blant annet to ting for å få flere jenter interesserert i teknologi og for få flere teknologibedrifter til å ansette jenter:

  • De har en skyggedag, dvs at 500 unge jenter “skygger” eller følger kvinnelige ingenører eller programmerer, og ser hva de jobber med.
  • EU har i dag lagt frem en “Code of Best Practise”, en samling av anbefalinger for hva teknologibedrifter kan gjøre for å rekruttere flere kvinnelige arbeidstakere og ledere, og for å holde på dem lengre.

Det er mulig EU klarer å oppnå mye med tiltakene de setter i gang, men på grasrotplan har jeg mye større tro på prosjekt som det nå globale nettverket Girl Geek Dinner, som synliggjør og bygger nettverk mellom kvinnelige geeker i en morsom setting. Hvem ønsker å starte det i Norge?