Innlegg merket ‘Robert Schuman’

En Schuman-erklæring for det 21. århundre

Av - 8.5.2010 13:56

Schuman-planen førte frem til Paris-traktaten, som ble underskrevet i 1951 (Schuman nr 5 fra venstre) og opprettet Det europeiske kull- og stålfellesskapet. Foto: Kommisjonen, referanse P-001321/00-04.

Søndag 9. mai er det 60-årsjubileum for Schuman-planen, som ledet frem til Det europeiske kull- og stålfellesskapet. En gruppe medarbeidere ved European Policy Centre har i anledning jubileet utarbeidet en Schuman-erklæring for det 21. århundre. Europeisk integrasjon har i deres syn vært en lang suksesshistorie frem til nå, med fred, solidaritet og velstand. Men nye utfordringer krever nye tiltak:

“In global terms, the EU and all its members are in relative decline – politically and economically. (…) Without change, the old continent is doomed to gradual marginalisation and irrelevance. Economically, the members of the EU have promoted and profited from market integration and globalisation. But Europe’s economic and social model is threatened. The effects of the global crisis, growing competition from developed and developing countries, resource scarcity, the increasing complexity of national and transnational security risks, demographic trends, public finance imbalances and climate change can only be effectively addressed at the EU level.”

(more…)

EU-dommere blir fotballdommere

Av - 9.5.2009 11:45

En ny “Bosman-sak” kan få store konsekvenser for økonomien i europeisk fotball. Klubbenes kompensasjon for utvikling av nye, unge spillere er truet.

Historien til norske jøder har fått sin utstilling i Diaspora-museet i Tel Aviv. Ifølge Norges ambassade i Israel var Norge først ute med kompensasjon til jødene for tap og lidelser under nazistenes okkupasjon. En sannhet med store modifikasjoner.

Norsk tobaksgys: så farlig er det å røyke. Ny 30-års undersøkelse viser at 45 prosent av de mannlige storrøykerne døde, mot kun 18 prosent av de ikke-røykende. Blant kvinnene var tallene 33 mot 13 prosent.

Russiske fabrikker utnytter økonomiske nedgangstider til effektivisering. Selskaper leier inn vestlige konsulenter og redesigner fabrikkområder fra Sovjet-tiden, kutter kostnader og øker produktiviteten. Resultatene er gode.

Det norske sex-forbudet gir økning i bordeller nord i Danmark.

Endelig: Handelskrigen om roquefort er bilagt!

…og dagen i dag er “Europadagen” eller Schuman-dagen. Schuman-erklæringen om et organisert Europa ble presentert 9. mai 1950.