Innlegg merket ‘lønn’

Tyskland er ikke “über alles”

Av - 15.5.2012 07:07

Tyskland er i disse €urokrisetider blitt framhevet av mange som et forbilde for resten av Europa. Bundeskansler Angela Merkel har fått trumfet viljen sin gjennom i resten av Europa. “Ordnung muss sein” i økonomien, er slagordet. Budsjettbalanse, budsjettbalanse og budsjettbalanse er blitt gjentatt og euroland som ikke har hatt det, har blitt påtvunget det gjennom ulike krisepakker fra EU og gjennom EUs nylig vedtatte fiskal/finanspakt. Også hennes politiske allierte, den snart forhenværende franske president Nicolas Sarkozy har fulgt formaningen. Men nå kommer det en ny president i Frankrike, Francois Hollande, med en annen politisk farge og som har sagt at han ønsker å se fiskalpakten reforhandlet. Det kan bli spennende i tiden som kommer.

Allerede i dag, rett etter den formelle innsettelsen, reiser president Hollande til Berlin for å møte Merkel.

Også fra Europakommisjonen kommer det ny røk opp fra skorsteinen. Den økonomiansvarlige Olli Rehn (finsk) skjønte vel tegningen da han rett før andre valgrunde sa at man må ha en balanse mellom innstramming og vekst. Fagbevegelsen har sagt det ganske lenge, at man vil spare seg til fant, dersom man ikke får til vekst i sysselsettingen. Men det gjenstår å se om det kommer konkrete midler og penger som kan gi ny vekst samtidig som det skal spares hos de fleste på de meste.
(more…)

(Nesten) Intet nytt fra kvinnefronten

Av - 8.3.2010 08:42
Kvinner i EU tjener fortsatt mindre enn menn etter 100 års kamp for like rettigheter. Tegning: CC/Elfwood

Kamp. Kvinner i EU tjener fortsatt mindre enn menn etter 100 års kamp for like rettigheter. Tegning: CC/Elfwood

Kvinner i EU lever lenger, jobber mindre og tjener fortsatt mindre i samme jobb enn europeiske menn. Men finanskrisen har ført til en endring i 2009. For første gang er menn hardere rammet av arbeidsledighet enn kvinner, viser en fersk statistikk fra Eurostat i anledning kvinnedagen.

Les mer om jobbing, levealder, internettbruk og annet fra kvinnefronten her;