Innlegg merket ‘befolkningsvekst’

“68-erne har for stor politisk makt”

Av - 4.8.2009 12:52

Generasjonen født i årene etter andre verdenskrig, de såkalte 68-erne, har i dag så stor innflytelse i Danmark at politikere ikke tør å si dem imot. Ifølge Peter Nedegaard, lektor ved Universitetet i København, kan dette bli et demokratisk problem.

En gruppe hjemløse menn ved hospitset St. Lazarus i Warszawa bygger en 55 fots stor båt som skal frakte dem verden rundt. De skal bevise sin sjømannskunst og sin verdi for samfunnet, et samfunn som i stor grad har avskrevet dem.

I Berlin har venstreradikale grupper erklært krig mot dyre, snobbete biler som BMW, Mercedes, VW og Porsche. Mer enn 185 biler har blitt satt i flammer ved hjelp av tennbriketter hittil i år. Utviklingen er visualisert på brennende-autos.de

EUs befolkning vil nå 500 millioner i 2009 viser nye tall fra Eurostat, Eus statistiske sentralbyrå. Befolkningen har økt siden 2004 grunnet stigende fødselsrater og en innvandring på mellom 1,5 og 2 millioner mennesker i året.

Overskygger klimaet de virkelige problemene?

Av - 8.7.2009 14:34

Overskygger klimadebatten de viktige miljøproblemene i verden i dag, slik som nedgangen i den globale biomangfoldet, ørkenspredning/avskoging, tømming av havets ressurser, for ikke å snakke om befolkningsvekst, spør BBCs miljøjournalist Richard Black. Et eksempel: I dag har avskoging større negativ effekt på klimaet enn klimaet har på avskogingen.

Adolf Hitler markerte sin fødselsdag ved å plante et eiketre i den naziokkuperte polske byen Jaslo i 1942. Nesten 70 år etter er treet gjenstand for opphetet debatt. Byens borgermester, tidligere uvitende om treets historie, ønsker det hugget ned.

“Carrotmobbing” kommer snart til Europa. Fenomenet er opprinnelig amerikansk, men grupper har allerede oppstått i Belgia. Filosofien er enkel: I stedet for å boikotte butikker som ikke tar miljøet på alvor, bruker “gulrotmobberne” sin makt til å belønne de som gjør.

EUs konkurransekommissær brukte Shakespeare for å beskrive det konkurranseødeleggende samarbeidet man har avdekket i legemiddelindustrien i Europa. “Det er noe som er råttent i staten”, sa Neelie Kroes.

Ozonlagets redning er klimaets skjebne

Av - 25.6.2009 10:25

For å redde ozonlaget forbød man i sin tid de skadelige freongassene og innførte stoffet HFC som et alternativ i kjøle- og fryseskap. Problemet er at HFC er en kraftig drivhusgass, og med økende globalt forbruk forverres nå den globale oppvarmingen, advarer forskere. Les også: “Overbefolkning er klimadebattens siste tabu”.

Det finnes store gassreserver gjemt under Nederland, og disse kan utvinnes med ny teknologi, viser rapport. Under det flate nederlandske landskapet kan det skjule seg så mye som 500.000 milliarder kubikkmeter såkalt ukonvensjonell gass. I 2008 produserte Nederland rundt 80 milliarder kubikkmeter gass.

En fløyte laget av bein fra en fugl for mer enn 35.000 år siden er gravd frem i Tyskland. “Funnet vitner om en veletablert musikktradisjon i tidsrommet da de første mennesker koloniserte Europa”, uttaler forsker.

En seier for ytringsfriheten på nettet. Tysk domstol har tillatt elever å gi lærerne karakterer online og avvist kravet fra en lærer om stenging av en nettside som gav henne dårlig karakter. Dommerne mente ytringsfriheten var viktigst og tyske aviser er enige.

Tyskere er berømte for sin Ordnung. Nå går tyske forskere til angrep på uryddige arbeidsplasser og skrivebord for å øke produktiviteten.

Det må en berømt irsk poet til for å vise oss storheten bak det europeiske prosjektet, ifølge historikeren Timothy Garton Ash. Poeten Seamus Heaney har utvidet debatten om Lisboatraktaten. En ja-stemme er bra for Irland og for EU — og for Iran også, mener Garton Ash.