Innlegg merket ‘avskoging’

Overskygger klimaet de virkelige problemene?

Av - 8.7.2009 14:34

Overskygger klimadebatten de viktige miljøproblemene i verden i dag, slik som nedgangen i den globale biomangfoldet, ørkenspredning/avskoging, tømming av havets ressurser, for ikke å snakke om befolkningsvekst, spør BBCs miljøjournalist Richard Black. Et eksempel: I dag har avskoging større negativ effekt på klimaet enn klimaet har på avskogingen.

Adolf Hitler markerte sin fødselsdag ved å plante et eiketre i den naziokkuperte polske byen Jaslo i 1942. Nesten 70 år etter er treet gjenstand for opphetet debatt. Byens borgermester, tidligere uvitende om treets historie, ønsker det hugget ned.

“Carrotmobbing” kommer snart til Europa. Fenomenet er opprinnelig amerikansk, men grupper har allerede oppstått i Belgia. Filosofien er enkel: I stedet for å boikotte butikker som ikke tar miljøet på alvor, bruker “gulrotmobberne” sin makt til å belønne de som gjør.

EUs konkurransekommissær brukte Shakespeare for å beskrive det konkurranseødeleggende samarbeidet man har avdekket i legemiddelindustrien i Europa. “Det er noe som er råttent i staten”, sa Neelie Kroes.