Hvilket Europa ønsker Europas sosialdemokrater seg?

Av - 7.3.2011 03:02

CC: infomatique.

“Mer Europa” er et populært slagord blant sosialdemokrater. Men hva som menes med det er ofte uklart, i en tid hvor sosialdemokratiet i Europa er på defensiven. Mens Europakartet rundt årtusenskiftet i stor grad var merket med rødt, har i dag kun 8 av 27 EU-land regjeringer hvor sosialdemokratiske partier deltar. Etter Europavalget i 2009 mistet også den sosialdemokratiske fraksjonen i Europaparlamentet mange seter, og kun seks av kommisjonsmedlemmene tilhører sosialdemokratene. Har ikke lenger sosialdemokratene noe å si for EUs videre kurs?

Letingen etter et felles ideal er i gang. I 2009 lanserte medlemmene i Det europeiske sosialdemokratiske partiet et felles manifest. Sosialdemokrater i ulike land har til tross for enkelte motsetninger også mange fellestrekk. De er alle vitne til at tradisjonelle velger- og medlemsstrukturer svinner hen, og føler press fra høyrepopulistiske partier, konservative samt partier til venstre for seg.

EU-skepsis blusset flere steder opp i takt med finanskrisen. Mange mener Brussel er udemokratisk, at man heller må se til nasjonalstaten, og å snakke om europeisk samarbeid er ikke nødvendigvis noe sjakktrekk hvis man vil vinne velgere. I Berliner Republik 1/2011 skrives det om hvordan sosialdemokrater bør intervenere i diskursen om Europas fremtid. For å være med på å bestemme, gjelder fire ting. For det første må borgerne kunne gjenkjenne demokratiske fremskritt på det statlige, samfunnsmessige og økonomiske plan. I tillegg må man enes om effektive økonomiske samarbeidsstrukturer, for å fremme varig utvikling og vekst samt bære ansvaret for en felles balanse og regulering av nærings- og finanssektoren. For det tredje må EU ta sosialpolitiske ansvar og garantere solidaritet i Europa. Til slutt gjelder det å legge de samme prinsippene til grunne når EU handler på globalt nivå. På denne måten kan Europas sosialdemokrater bidra til tross for noe ulike perspektiv, krav og ønsker, i følge Björn Hacker og Gero Maass fra Friedrich-Ebert-Stiftung.

At man i dag gjenkjenner visse fellestrekk i europeiske stater som man tidligere lettere kunne dele inn i skandinaviske, konservative, liberale og ’uutviklede’, viser at det er håp for sosialdemokratene:

Vor allem im Vergleich zum American Business Model oder Entwicklungen in Japan und Korea ließen sich dazu zählen: ein entwickelter und interventionsfähiger Staat; ein auf Steuern oder Beiträgen basierendes Sozialversicherungssystem; aktiv handlungsfähige Gewerkschaften mit gesellschaftspolitischem Gestaltungsanspruch; ein öffentliches Bewusstsein über die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit zur Erhaltung des sozialen Zusammenhalts; eine politische Kultur, in der Parteien aus der sozialdemokratischen Bewegung ihren Platz haben; ein Rechtssystem, das soziale Grundrechte und wirtschaftsdemokratische Elemente verankert; sowie eine Tradition längerfristig orientierter Unternehmensführung und gesellschaftlicher Verantwortung von Privateigentum.

Tags: , , , , , , , ,

4 kommentarer til “Hvilket Europa ønsker Europas sosialdemokrater seg?”

  1. Axel says:

    Jeg falt helt av etter “Vor allem” men helt til siste avsnitt var dette kjempebra!! Keep it coming! 🙂

  2. Prøv Google Translate, Axel. Det er et stykke igjen til perfekt resultat (særlig fra tysk til norsk), men det hjelper et stykke på vei…

  3. Haakon Gunnerud says:

    Ja, tar (litt) selvkritikk for at jeg ‘tok en spansk en’ og bare limte inn det tyske avsnittet. En kombinasjon av at det ble ganske seint, at jeg hadde lyst til å legge det ut før jeg la meg, og at selve avsnittet var bra, men ville tatt endel tid for meg å oversette. Har prøvd det nå:

    “Særlig hvis man sammenlikner med ‘American business model’ eller utviklingen i Japan og Korea gjelder dette: en utviklet og intervensjonsdyktig stat; et trygdevesen basert på skatter og egenandeler; aktive og handlekraftige fagforeninger med sosialpolitiske tanker om hvordan samfunnet bør formes; en offentlig bevissthet rundt betydningen av sosial rettferdighet for å opprettholde samholdet i samfunnet; en politisk kultur hvor de sosialdemokratiske partiene har en plass; et rettssystem som forankrer sosiale grunnrettigheter og ‘næringsdemokratiske’ elementer; samt en tradisjon for langsiktig forretningsledelse og samfunnsansvar for privat eiendom.”

  4. […] å følge opp saken om Europas sosialdemokrater, tenkte vi det kunne være bra å høre hva en representant for Arbeiderpartiet tenkte om […]