Innlegg merket ‘stiftelser’

Bygger innvandrerelite — kan bli enda flinkere

Av - 10.3.2009 17:28

For drøyt to år siden skrev jeg i en Mandag Morgen-artikkel (pdf) at Europa har et akutt behov for nytenkning om integrering av minoritetsungdom. Det er vel ikke mindre riktig i dag. Artikkelen dreide seg om det tyske Start-prosjektet, der begavede og engasjerte ungdommer støttes økonomisk og får faglig oppfølging og kursing av lærekrefter på toppnivå samt rådgivning om videre utdannings- og karrierevalg. Bak prosjektet står Hertie-stiftelsen, og flere hundre ungdommer får stipend hvert år. Partnere som andre stiftelser, de tyske delstatenes utdanningsmyndigheter, skoler, bedrifter og privatpersoner bidrar økonomisk og på andre måter. Målet er at flere minoritetsungdommer skal ta høyere utdanning, og på sikt at en ny innvandrerelite løftes fram.

Men lykkes prosjektet? Ja, men det har også forbedringspotensial, går det fram av en ny studie (kun på tysk) fra Universitetet i Osnabrück.
(more…)