Innlegg merket ‘predict09’

Treffsikker valgprognose

Av - 9.6.2009 16:42

I april skrev jeg om prosjektet Predict09, der statsvitere hadde utviklet en modell for å forutsi resultatet i valget til EU-parlamentet. Nå kan Simon Hix & co gratulere seg selv med en treffsikkerhet på imponerende 98 prosent når det gjelder mandatfordelingen på de ulike partigruppene. I medlemslandene varierer treffprosenten fra 63 (Latvia) til 100 prosent (fire land).

Vil det nye Europaparlamentet se slik ut?

Av - 5.5.2009 00:58

Predict09

Dersom Burson Marsteller får rett, blir dette EPs nye sammensetning etter valget 4.-7. juni. De konservative, EPP blir det største partiet, fulgt av sosialdemokratene (SOC, også kalt PES) og de liberale (ALDE). På nettsiden Predict09 vil tre britiske forskere på vegne av BM kontinuerlig oppdatere den politiske utviklingen basert på en statistisk modell (statistikknerder, kikk her) de har utviklet. Her er en interessant observasjon fra tallene de presenterer:

Whereas in the current European Parliament the combined forces of the centre-right are larger than the combined forces of the centre-left, in the new Parliament the centre-left and centre-right will be evenly balanced: with about 41% of the seats each, compared to 38% for the left and 42% for right in the previous parliament.