Innlegg merket ‘Mark Leonard’

Et selvhatende EU-parlament?

Av - 9.6.2009 14:05

Inn i det nyvalgte EU-parlamentet (EP) toger en gruppe partier som har nedbygging av parlamentets og EUs makt som kampsaker. Det nye parlamentet vil bli preget av en alvorlig tvil på seg selv, skriver Mark Leonard, sjef for tankesmien European Council on Foreign Relations og forfatter av bøker om EU og internasjonal politikk:

A substantial minority of its seats will be filled by members who see their role as reducing rather than expanding the European Union’s power. This is a remarkable change for a body that fought tooth and nail to extend its competencies, budgets and legal authority every time a new EU treaty was negotiated.

Jeg tok turen til EU-kommisjonens delegasjon i Oslo i dag for å følge et miniseminar om EU-valget, der Arena-forsker Ulf Sverdrup og leder av Kommisjonens delegasjon Percy Westerlund innledet. På spørsmål var Sverdrup skeptisk til oppfatningen om at vi kan vente fragmentering av EP og innflytelse for gruppene Leonard trekker fram. Tyngdepunktet i EP flyttes litt mot høyre og litt i integrasjonsskeptisk retning, men ikke så mye at det vil få tydelige utslag, mente Sverdrup. Fortsatt vil det være en stor koalisjon i “midten” av EP som vil være positive til mer integrasjon og mer makt til institusjonen.
(more…)