Innlegg merket ‘lydrike’

EUs lydrike i nord har talt igjen: 50xNEI

Av - 21.4.2009 13:32

For en rekord! 50 ganger på rad har nordmenn sagt nei til EU i Nationens EU-barometer.

April-målingen viser at 53,3 prosent av de spurte sier nei, og 34,9 prosent ja. 11,7 prosent vet ikke hva de skal mene om Norge og EU.

Interessant kontrast siden vi er mer integrert i EU enn noen gang før. Ta en god titt på dette sitatet fra Frank Rossaviks artikkel fra 2008 (som er like aktuell i dag):

Trolig har høyst en håndfull full oversikt om hvor mye av et EU-medlem Norge er blitt. Flere kan litt om mye, eller mye om noe. Men virkelig omfattende kunnskap om forholdet mellom Norge og EU er konsentrert i hodene til et fåtall byråkrater og forskere, og altså ganske langt fra «folk flest».

Det blir ikke mye demokrati av slikt, og nettopp det later til å være norske europaforskeres oppriktige bekymring. Denne gruppen av akademikere er stort sett tilhengere av norsk EU-medlemskap, men de er også jevnt over sterkt kritiske til dagens nestenmedlemskap, uten stemmerett i EUs organer. Problemet er, som Fredrik Sejersted påpekte, at Norge allerede har svelget unna så mange tusen EU-lover at utviklingen neppe lar seg snu.