Innlegg merket ‘diplomati’

Kan EU oppnå noe i Georgia?

Av - 22.9.2009 16:02
Georgia med utbryterrepublikker (kart: Wikimedia Commons, CC: by-sa)

Georgia med utbryterrepublikker (kart: Wikimedia Commons, CC: by-sa)

Vaclav Havel, Andre Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Adam Michnik og åtte andre intellektuelle notabiliteter publiserer i dag et felles brev til Europas ledere med krav om støtte til Georgia. Brevet er timet opp mot offentliggjøringen av rapporten fra en EU-nedsatt gruppe om årsakene til krigen mellom Georgia og Russland i fjor. Rapporten er ventet i løpet av noen dager, og det er knyttet stor spenning til skyldfordelingen. Antakelig blir det skylddeling, men her er detaljene viktige.

Brevskriverne kommer med et forslag som jeg har vondt for å tro at EU-lederne vil følge opp:

In order for the forthcoming historic commemorations to be meaningful both for Europe’s collective identity and for its future, we urge the EU’s 27 democratic leaders to define a proactive strategy to help Georgia peacefully regain its territorial integrity and obtain the withdrawal of Russian forces illegally stationed on Georgian soil.

Det er vanskelig å se for seg at russerne som følge av EU-press vil trekke seg ut og la de to “ministatene” Abkhazia og Sør-Ossetia komme under georgisk kontroll igjen. Men hvis EU ikke står opp for Georgia, betyr det at EU som fredsprosjekt er i fare, mener de 12:

The European Union was built against the temptation of Munich and the iron curtain. It would be utterly disastrous if we were to appear in any way to condone the kind of practices that plunged our continent into war and division for most of the last century. At stake is nothing less than the fate of the project to which we continue to dedicate our lives: the peaceful and democratic reunification of the European continent.