Høyre og EU: Ja-standpunkt motiverer

Av - 19.6.2009 10:50

Christian Angell (foto: Høyre)

Christian Angell (foto: Høyre)

Som det mest EU-positive av de politiske partiene er det lett å motivere Høyre-folk til å skaffe seg kompetanse på unionen, mener internasjonal sjef Christian Angell.

— For de andre partiene er det antagelig mer snakk om vilje til å oppdatere seg. Når man er imot eller ikke har noe standpunkt er det kanskje ikke så viktig å bruke tid på EU, siden spørsmålet ikke er aktuelt, sier han.

Høyre er femte parti ut i en serie om hvordan de politiske partiene bygger kunnskap om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere skrevet om Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. Serien er en oppfølging av en artikkel (pdf) kollega Bente og jeg har skrevet til denne ukens Mandag Morgen. Blogginnleggene om de enkelte partiene blir publisert parallelt i Europabloggen.no og i Mandag Morgens blogg Etterretninger.

Høyres medlemskap i den konservative partisammenslutningen European People’s Party (EPP) er en særlig viktig kilde til informasjon om EUs utvikling, ifølge Christian Angell.

— Siden Erna Solberg jevnlig møter andre europeiske partiledere, blir hun godt orientert om deres viktige debatter, sier han.

På EPP-toppmøtene treffer Solberg andre konservative parti- og regjeringslederne, som Angela Merkel og Nicolas Sarkozy. Disse møtene finner sted tre-fire ganger i året, opplyser Angell. Selv deltar han jevnlig på EPP-møter og reiser til Brussel annenhver måned.

Nikolai Astrup leder et eget EU-utvalg i Høyre, og videre arbeider Ingvild Næss Stub for Høyres stortingsgruppe som EU-rådgiver. Gjennom EPP og det svenske søsterpartiet Moderaterna har Høyre en praktikant i EU-parlamentet.

I vår kartlegging har heller ikke Høyre hatt noen stor produksjon av publikasjoner om EU-spørsmål siden 1994. Skoleringsheftet “Med Høyre inn i EU” ble gitt ut i 2004 og er siden blitt oppdatert.

EU-direktiver og andre initiativer diskuteres ofte i den norske offentligheten lenge etter at avgjørelsen er falt og kompromissene hamret ut i Brussel (et kjent problem også for EU-medlemsland). Angell sier Høyre forsøker å sette EU-saker på dagsordenen mens de blir behandlet, men mener de møter liten respons.

— Det er lettere å motivere både politiske motstandere og media til å interessere seg for direktiver som allerede er vedtatt. Da vi for eksempel gikk og ut støttet EUs pasientrettighetsdirektiv, som var til diskusjon i EUs organer, ble vi møtt med nær sagt øredøvende taushet. Det har vært lettere å få oppmerksomhet om for eksempel tjenestedirektivet, selv om det var ferdig vedtatt i EU i 2006, sier Angell.

Interne seminarer og konferanser om EU-spørsmål er noe flere partier melder om. Høyre har laget følgende oversikt for oss over egen seminaraktivitet den siste tiden.

November:
Ibestad, “EU, Norge og Island”, Kent Gudmundsen

15–16 Bergen:
Klimaforsker Helge Drange om klimatrusselen – hva innebærer EU’s 20-20 mål, og hva må til for å oppnå det politiske 2 graders målet

Hvordan kan Norge følge opp EUs målsettinger?” ved rådgiver Lars Andreas Lunde fra Høyres stortingsgruppe.

22 Ålesund
“EU og tjenestedirektivet”, Ingvild Stub

23–24 Gjerdrum
“EU, NATO og Georgia”, Jan Petersen
“EU, Norge og Island”, Jan Petersen

25–27 Oslo
“Hva skjer i EU” Ingvild Stub

29 Jølster
“EU og finanskrisen”, Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane

Desember:
Bergen: Hva er konsekvensen for Norge hvis Island blir medlem av EU?, Monica Meland og Tom Christer Nilsen

Januar
EU og samferdsel, EU-charter om veistandard, Vilrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikk.

Februar:
Trondheim, Hva skjer i EU, bør Norge bli med? Hans Wallmark, MP, Moderaterna (kandidat til EP)
Tromsø, EU og nordområdene, Kent Gudmundsen

Mars:
Møre og Romsdal, Hva skjer i EU, bør Norge bli med?, Nikolai Astrup
Hedmark, Hva skjer i EU, bør Norge bli med?, Nikolai Astrup
Oppland Hva skjer i EU, bør Norge bli med?, Nikolai Astrup
Buskerud, Hva skjer i EU, bør Norge bli med?, Nikolai Astrup
Vestfold, Hva skjer i EU, bør Norge bli med?, Nikolai Astrup
Gardermoen, Hva skjer i Europaparlamentet og i EU, Christofer Fjellner, MEP, Moderanterna

Mai:
Oslo, Europavalget, hva er sakene, hvor vinner EPP, hvor går EU? Paal Frisvold, Brusselkontoret, Christian Kremer EPP, Tomi Huthanen, Centre For European Studies

Tags: , , , , , , , ,

En kommentar til “Høyre og EU: Ja-standpunkt motiverer”

  1. […] de politiske partiene bygger kunnskap om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Sammen med Høyre er Ap det av partiene som beskriver det tetteste nettverket og den største aktiviteten. Vi har […]