Vakling mot folkeavstemning

Av - 7.1.2013 14:44

David Camerons uttalelser i gårsdagens BBC-intervju tolkes av enkelte som en høyning av innsatsen. Før sin lenge annonserte store tale om Storbritannia og EU senere i januar “truer” Cameron EU-partnerne med å nedlegge veto mot eventuelle traktatendringer hvis ikke britene får lov til å “repatriere” noe av suvereniteten de har avgitt til EU-nivået:

So as they need to change, what that means is they are changing the nature of the organisation to which we belong and so I think we’re perfectly entitled, and not just entitled but actually enabled because they need changes, to ask for changes ourselves.

Se avskrift av hele intervjuet (pdf), EU er tema fra side 11.

Cameron er i en knipe. Det er grunn til å tro ham på at han selv ikke ønsker at Storbritannia skal forlate EU, men i partiet hans er EU-tilhengerne nå forsvinnende få. Skillelinjen går heller mellom de som er definitivt anti-EU og de som “bare” er dypt skeptiske. I talen må Cameron komme med noe konkret om folkeavstemning — tema og tidspunkt.

Cameron har i flere sammenhenger snakket om at EU må bli mer fleksibelt, altså tillate ulik grad av integrasjon. Samtidig er han klar på at EØS er uaktuelt for britene (gjentatt også i BBC-intervjuet). Men det skorter veldig på detaljer både fra ham og andre om hvordan det indre marked (som britene er veldig for og vil være “medlem” av) skal styres hvis britene og evt. flere land får en løsere tilknytning. Først når denne debatten konkretiseres begynner den å bli veldig interessant også for Norge.

Ved siden av den fortsatt ulmende eurokrisen blir britenes forhold til EU den store Europa-saken i 2013.

Tags: ,

Kommentarfeltet er lukket.