Tysk er kult — men for slitsomt å lære

Av - 30.10.2009 14:03
Dansk fest i Berlin (foto: angermann, CC: by-sa)

Dansk fest i Berlin (foto: angermann, CC: by-sa)

I Danmark drikker unge mennesker weissbier på utesteder med tyske navn som Café Kreuzberg, Märkbar, Gefährlich og Zum Biergarten. Den tyske hovedstaden har enorm tiltrekningskraft og unge dansker har lange bohemopphold i byen, skriver Information (det kan bekreftes: det er umulig å bevege seg rundt i Berlin uten å høre dansk breking). De intellektuelle valfarter til Litteraturhaus på ulike tilstelninger og tysk kultur og språk har fått nytt liv i vårt naboland.

Men på universitetene løper studentene skrikende vekk i fra tyskinstituttene. Tallene fra Danmarks to største bachelorutdannelser i tysk viser en halvering på bare 10 år. Dessuten har faget en veldig stor frafallsprosent.

Denne tyskkrisen var foranledningen til forrige ukes “Tysk nu”-konferanse på Universitetet i København.

“Den økte interessen for tysk kultur har ikke ført til en økt interesse for tysk språk i det danske utdannelsessystemet”, slår Lykke Friis fast. Hun er prorektor ved universitetet og viser hvordan dette paradokset slår ut den gale veien for tysk gjennom hele systemet. For eksempel er antallet nyutdannede tysklærere halvert de to siste årene i Danmark. Lykke Friis:

Uten tysk går vi glipp av en stor kulturell kapital. Man kutter den språklige forbindelsen til vår største nabo. Dessuten er det ikke bra for økonomien. Tyskland er Danmarks største handelspartner og næringslivet vil gjerne ha folk med tyskkunnskaper. Det nytter ikke å troppe opp i utgåtte Ecco-sko og si “du” til en tysk ingeniør. Da mister man den kontrakten.

Konferansen prøver å få frem ulike tiltak som kan øke interesen for tysk språk. Den danske utviklingen og debatten lyder som et ekko av den norske (jeg har tidligere skrevet om den i Mandag Morgen (pdf)). Skoleelever og studenter velger bort tysk, mens næringslivet fortviler. Et av problemene er at studentene ser på tysk som uviktig og til ingen nytte.

Dette ser også Karen Sonne, lektor ved Universitetet i Roskilde. Hun mener at nøkkelen til økt interesse for tysk språk er anerkjennelse:

Vi kan overvinne krisen, hvis tysk anerkjennes hele veien opp gjennom utdannelsessystemet. Det er helt vitalt, at tyskkunnskaper skal anerkjennes på lik linje med annen kunnskap i skolesystemet. Næringslivet må også synliggjøre at de har behov for folk med tyskkunnskaper, for eksempel i jobbannonser osv. Hvis man sikrer den grundleggende annerkjennelse, som mangler i dag, vil interessen for faget komme av seg selv.

Tags: , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.