Terror-forebygging skjer lokalt

Av - 9.9.2011 15:28

EU-kommisjonen lanserte i dag sitt varslede anti-radikaliseringsnettverk. I et innlegg i Dagens Nyheter beskrives det slik:

Nätverket ska fungera som en mötesplats för forskare och praktiker, det vill säga skolpersonal, religiösa ledare, socialarbetare och frivilligorganisationer, att utbyta information, erfarenheter och idéer om hur man bäst bemöter våldsbejakande extremism. Detta blir första gången man skapar mötesplatser över de olika disciplinerna på europeisk nivå.

Som følge av 22. juli er norske aktører invitert med, men det er foreløpig ikke klart hvem disse er (Kommisjonen har sendt forespørsel til norske myndigheter og forskermiljøer).

Det er klokt å fokusere på praktiske tiltak lokalt og nasjonalt, og åpenbart riktig å spre kunnskap om tiltak mest mulig effektivt på tvers av land- og språkgrenser (men det burde vært gjort før). I en artikkel i denne ukens Mandag Morgen (krever abonnement) har jeg bl.a. intervjuet lederen for Nuansa, et nederlandsk kunnskapssenter om radikalisering opprettet i 2008. De har allerede gjort seg mange erfaringer med hvordan f.eks. lærere skal håndtere helt konkrete utfordringer, som når elever viser en usunn interesse for islamistiske eller høyreekstreme ideer.

Tags: ,

Kommentarfeltet er lukket.