– En gammel Russland-venn er død

Av - 19.12.2011 14:50

Nord-Koreas ubestridte leder Kim Jong-il er død, 69 år gammel. To av landene som har klart å beholde et relativt vennskapelig forhold til atommakten er Russland og Kina. Og så sent som i august i år kom Kim Jong-il til Russland med et pansret tog for å møte president Dmitry Medvedev.

Nord og sør, øst og vest
Etter andre verdenskrig trakk japanske okkupanter seg ut av Korea etter 35 år.
I stedet kom Nord-Korea under sovjetisk styre og Sør-Korea under USAs kontroll. I Nord ble det dannet en kommunistisk regjering som var støttet fra Kina og Sovjet, mens Sør-Korea utviklet en mer liberal økonomi, støttet av USA.

Frem til i dag har denne regionen vært preget av sterk innflytelse fra vest og øst.
Russland, sammen med Kina har vært en av de som har støttet Nord-Korea i perioder med krise og også når landet har følt seg presset av Sør-Korea eller Vesten.

Russisk støtte
Nord-Korea er en atommakt og har til tider vært et ganske ustabilt land. Russland har fungert som en trygg nabo for Nord-Korea, da Russland har gått inn og stilt seg på Nord-Koreas side når landet har vært presset eller i konflikt. Slik kan man si at Russland har bidratt til å holde Nord-Korea fredelig i enkelte situasjoner.

I Sovjettiden hadde man også en del ordninger hvor nord-koreanere kunne komme å jobbe i Russland når det var kriser og sult i landet. Fortsatt har russerne hjelpeordninger for det nord-koreanske landet.

Økonomiske interesser
Russerne har også en del sterke økonomiske interesser i området. Både med tanke på Sør- og Nord-Korea. I mange år har Russland forsøkt å få Nord-Korea til å gå med på å bygge en gassrørledning igjennom landet for å forsyne Sør-Korea og Japan med gass.

Kim Jong-il gikk tidligere i år med på at russerne skulle få lov til å bygge rørledningen fordi han innså at landet ville oppnå en god økonomisk gevinst som transittland.

Russland er også viktig for Nord-Korea på grunn av tilgang til billig Russisk gass.

Redde for uro
Russiske militæreksperter sier de nå er redde for militære provokasjoner i området. Og rett etter at man kunne lese dette i nyhetene, kom det melding om at Nord-Korea, samme dag som annonseringen av diktatorens død, testet sine raketter.

Enkelte russiske eksperter peker på at Sør-Korea og Sør-Koreas leder Lee Myung-bak flere ganger har ymtet frempå om å forene de to landene. Russerne er redde for at Sør-Korea nå kan se sitt snitt til å nærme seg Nord-Korea, også med våpen.

Flere russiske eksperter mener så at Russland og Kina må forsøke å bidra til å beholde roen i området. Eksperter sier også dersom det nå rett etter Kim Jong-ils dødsfall vil forholde seg rolig mellom nord og sør, så vil man muligens kunne se en mer fredelig utvikling av situasjonen mellom landene også i fremtiden.

Tags: , , ,

Kommentarfeltet er lukket.