Arbeiderpartiet og EU: Brussel-pendling nyttig, men ikke godt nok

Av - 23.6.2009 13:28
Kathrine Raadim (foto: Ap)

Kathrine Raadim (foto: Ap)

Arbeiderpartiet har kontakter på mange nivåer i EU og de europeiske hovedstedene, blant annet gjennom Party of European Socialists (PES), den sosialdemokratiske partisammenslutningen. Likevel er ikke dette godt nok hvis man skal være tilstrekkelig oppdatert på EU-prosessene, mener internasjonal rådgiver Kathrine Raadim.

— Vi kan skryte av at vi er i Brussel et par-tre ganger i halvåret med våre parlamentarikere, men det holder ikke i forhold til det løpende arbeidet, det er helt klart. Vi hadde nok klart å fange opp mer og hatt enda bedre informasjon hvis vi hadde hatt noen der permanent, sier hun, og legger til at partiet er begynt å diskutere nettopp det å være til stede i Brussel på fast basis.

Ap er sjette parti ut i en serie om hvordan de politiske partiene bygger kunnskap om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Sammen med Høyre er Ap det av partiene som beskriver det tetteste nettverket og den største aktiviteten. Vi har tidligere også skrevet om Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. Serien er en oppfølging av en artikkel (pdf) kollega Bente og jeg har skrevet for Mandag Morgen. Blogginnleggene om de enkelte partiene blir publisert parallelt i Europabloggen.no og i Mandag Morgens blogg Etterretninger.

En viktig årsak til at Raadim mener dagens kontakter og informasjonsarbeid mot EU ikke er tilstrekkelig, er utviklingen mot en stadig mer sentral og aktiv rolle for EU-parlamentet (EP).

— Mer og mer skjer i parlamentet, og der har vi ikke noe naturlig inntak. Så vi henger etter, og jeg tror det kommer til å bli verre og verre. Flere og flere prosesser skjer i EP, sier hun. Dette gjør det vanskeligere for norske politikere å fange opp informasjon tidlig og delta i beslutningsprosessene.

Stortingsrepresentanter og rådgivere fra Aps utenriksfraksjon reiser noen ganger i halvåret til Brussel for å delta på møter i den sosialdemokratiske partigruppen i EP, opplyser Raadim. Det er også en hospitantordning hvor rådgivere fra Aps stortingsgruppe har kortere arbeidsopphold i EP.

For øvrig satser Ap mye på samarbeidet i PES. Ap er fullt medlem der og deltar i møter, nettverk og arbeidsgrupper på ulike nivåer. Statssekretær Espen Barth Eide sitter i PES-presidiet, Jonas Gahr Støre er med i nettverket for utenriksministre. Det er også arbeidsgrupper på andre politikkområder hvor statsråder og statssekretærer fra Ap deltar.

— Vi bruker alle de forumene der aktivt og er med i alt vi har muligheten til, sier Raadim.

Ap har også en relativt nydannet, intern Europa-fraksjon i stortingsgruppen. De fleste deltakerne er representanter som har særlig behov for EU-informasjon. Et annet forum er det nordiske sosialdemokratiske samarbeidet Samak, der Vidar Bjørnstad deltar i en EU-arbeidsgruppe. Denne gruppen besøker hvert halvår landet som har EU-formannskapet og bruker partikontakter på toppnivå i dette landet.

Arbeiderpartiet har ikke hatt noen omfattende intern EU-skolering siden 2004 i forbindelse med den siste store utvidelsen av EU. Da ble det også utgitt et debatthefte om Norge og Europa redigert av Bjarne Håkon Hanssen. Dette er den eneste offentlige utgitte publikasjonen fra Ap om EU siden 1994. Debattheftet “Globale maktforhold i endring” som ble laget til programdebatten Sosialdemokrati 2020 (2008) inneholder også spørsmålsstillinger om Europa.

I likhet med flere av de andre partienes internasjonale rådgivere er Raadim lite imponert over EU-dekningen i norske medier. Mediene er til svært begrenset hjelp i arbeidet med å bygge EU-kompetanse.

— Jeg synes det er lite å hente gjennom mediene. Det er bare de store sakene det skrives om en gang i blant, hvis det er EU-toppmøter eller det skjer noe rundt tjenestedirektivet. Det er veldig lite dypere analyser utover det. Jeg tror faktisk vi har mer nytte av å være på besøk hos søsterpartier som er involvert i EU-formannskap og få et overblikk over hva som skjer i prosessene og sakene som settes på dagsorden i forhold til EU-toppmøtene, sier hun.

Tags: , , , , , , , , ,

En kommentar til “Arbeiderpartiet og EU: Brussel-pendling nyttig, men ikke godt nok”

  1. […] I en tidligere artikkel på Europabloggen sa daværende internasjonal rådgiver Kathrine Raadim at kontaktnett og pendlig ikke var nok for å […]