Venstre og EU: Avhengig av ressurspersoner

Av - 15.6.2009 11:42

— Ut fra at den offentlige debatten om EU-spørsmål er en smule fraværende i Norge, så er nok vi som alle andre avhengig av å ha ressurspersoner som er villig til selv å bruke tid på å søke opp informasjon. Hadde det vært en full offentlig debatt om alt som var relevant hele tiden, hadde det vært veldig mye enklere, sier leder i internasjonalt utvalg i Venstre Helge Solum Larsen.

Venstre er første parti ut i en ny serie om hvordan de politiske partiene bygger kunnskap og kompetanse om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Serien er en oppfølging av en artikkel (pdf) kollega Bente og jeg har skrevet til denne ukens Mandag Morgen. Blogginnleggene om de enkelte partiene blir publisert parallelt i dagene som kommer i Europabloggen.no og i Mandag Morgens blogg Etterretninger.

Blant konklusjonene i artikkelen er at partiene siden 1994 har lagt igjen veldig få spor av EU-interesse i form av egne, offentlige publikasjoner eller aviskronikker skrevet av sine ledere. Når det gjelder intern skolering er det mer, men ujevn aktivitet å finne.

Helge Solum Larsen (foto: Audun Halaas, Venstre. CC-lisens: by-sa)

Helge Solum Larsen (foto: Audun Halaas, Venstre. CC-lisens: by-sa)

Venstre er i en spesiell situasjon, i og med at partiet har hatt grundige interne EU-debatter de siste årene. Senest på landsmøtet i vår diskuterte og voterte partiet over synet på norsk EU-medlemskap, og endte som kjent på å videreføre nei-standpunktet. Solum Larsen framhever at partiet har hatt en intern studieprosess om EU i arbeidet med begge de to siste stortingsvalgprogrammene. I forbindelse med dette har det vært gjennomført studie- og debattopplegg.

Solum Larsen peker særlig på utfordringer knyttet til mangelfull mediedekning og politisk oppfølging av EU-initiativer. Partiene blir sårbare når de blir avhengige av enkeltpersoners innsats.

— Alle som er litt over gjennomsnittet interessert i spørsmål som angår europeiske utviklingstrekk opplever at man i Norge i veldig stor grad er nødt til å jobbe aktivt selv for å skaffe informasjon, sier han.

Generelt har Norge en sårbar situasjon når det gjelder kompetanse og oppdatert informasjon om EU, mener Solum Larsen. Han viser til at Stavanger-regionen har eget Brussel-kontor.

— Det handler om at vi har et behov som politikere her å ha mulighet til å være mer forberedt på spørsmål når de er i en tidlig fase. Sånn sett henter vi informasjonen direkte fra våre folk i Brussel fordi den relevante informasjonen ikke gjøres tilgjengelig gjennom Oslo. Det er litt symptomatisk for hvordan dette fungerer, sier Solum Larsen.

Partiledelsen stemmer under Venstres EU-debatt 2009 (foto: Christoffer Biong, Venstre. CC-lisens: by-sa)

Partiledelsen stemmer under Venstres EU-debatt 2009 (foto: Christoffer Biong, Venstre. CC-lisens: by-sa)

Som ledd i arbeidet med Mandag Morgen-artikkelen ba vi partiene om å lage oversikter over hva de har gjort for å bygge EU-kompetanse og hvordan de arbeider for å holde seg oppdatert. Her følger Venstres oversikt.

Venstre har hatt EU-diskusjon i hver programbehandling siden i allefall folkeavstemningen i 1994. Temaet var også oppe da prinsipprogrammet ble behandlet i 2007.

I 2003/2004 hadde me seks arbeidsgrupper i sving som avla kvar sin rapport for følgjande tema:

 • Demokrati i Norge og Europa.
 • Fattigdom og miljø.
 • Landbruk og distrikt.
 • Fisk og havbruk.
 • Energi.
 • Forsvar og tryggleik.

Og så litt om det internasjonale samarbeidet Venstre er med i:

 • Praktikantordning der V kan ha eigen praktikant utplassert i ALDE-sekretariatet (i Europaparlamentet) i 3 mnd bolkar inntil 4 gr/år.
 • Besøks/erfaringsutveklingsprogram der me kan senda politkarar og tilsette til Eurpaparlamentet for periodar mellom 2-14 dagar (etter kva behov me har). Ordninga er økonomisk støtta av ALDE (dei betalar reise og opphald).
 • Uformell avtale om varslingsordning når saker som er viktige for Norge nærmar seg handsaming i Europaparlamentet. Føremål: At me skal kunna ta turen til Brussel og ivareta Norges interesser direkte mot partikollegaer som førebur dei aktuelle sakene.

Elles er V fullverdig medlem i the European Liberal and Reform Party (ELDR), paraplyorganisasjonen for liberale parti i Europa (ca 55 medlemmer). Gjennom ELDR har me ma vore med på å vedta valprogrammet for den komane EU-parlamentsperioden. Gjennom ELDR har dei nordiske liberale søsterpartia eit eige nettverk som jobbar rimeleg tett saman. Ikkje minst i førekant av ulike internasjonale møte og konferansar.

Tags: , , , , ,

6 kommentarer til “Venstre og EU: Avhengig av ressurspersoner”

 1. […] kunnskap og kompetanse om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere skrevet om Venstre og Frp. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Olav Anders og jeg har skrevet til denne […]

 2. […] og kompetanse om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere skrevet om Venstre og Frp. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Olav Anders og jeg har skrevet til denne […]

 3. […] kunnskap og kompetanse om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere skrevet om Venstre, Frp og Senterpartiet. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Olav Anders og jeg har […]

 4. […] bygger kunnskap om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere skrevet om Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Bente og jeg har skrevet […]

 5. […] beskriver det tetteste nettverket og den største aktiviteten. Vi har tidligere også skrevet om Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Bente og jeg har skrevet […]

 6. […] bygger kunnskap om EU og holder seg oppdatert på EUs utvikling. Vi har tidligere  skrevet om Venstre, Frp, Senterpartiet, SV, Ap og Høyre. Serien er en oppfølging av en artikkel kollega Olav Anders […]