Frp og EU: Avmålt interesse?

Av - 16.6.2009 10:32

Fremskrittspartiet tar som parti ikke stilling til norsk EU-medlemskap, og partiet har tradisjonelt hatt både ja- og nei-folk blant tillitsvalgte og velgere. Alle partier, ikke minst et så stort som Frp er blitt, har likevel behov for å bygge EU-kompetanse og holde seg oppdatert på unionens utvikling. Frp utmerker seg imidlertid ikke i kartleggingen vi har gjort for Mandag Morgen (pdf) av de politiske partienes arbeid på dette feltet. Vi klarte ikke å finne noen eksterne publikasjoner fra Frp-folk om EU de siste 15 årene. Partilederne i perioden, Carl I. Hagen og Siv Jensen, har heller ikke gått ut med EU-relaterte utspill på kronikksidene i Aftenposten, Dagbladet eller Bergens Tidende.

Internasjonal sekretær for Frps stortingsgruppe Kristian Norheim er enig i at partiene har en forpliktelse til å holde seg oppdatert selv om det er laber interesse for medlemskapsdebatt.

— Jeg tror de fleste partiene holder seg oppdatert. Det er ikke sikkert de gjør det via egne publikasjoner, heller gjennom det andre lager, sier Norheim.

Studieturer er en måte å skaffe seg kunnskap om EU på. Frps internasjonale utvalg reiste i januar i år til Brussel og besøkte der NATO og EU-institusjoner, opplyser Norheim.

Kristian Norheim (foto: Frp)

Kristian Norheim (foto: Frp)

Tidligere har Frp hatt relativt ambisiøs skolering i EU-spørsmål internt i partiet. I 2004 ble det arrangert Europa-seminarer i flere byer, der eksterne og interne foredragsholdere bidro – blant dem folk fra Nei til EU og Europabevegelsen samt forskere. Dagsorden for et slikt seminar er gjengitt nedenfor. Fremskrittspartiets Studieforbund har også utviklet et eget 96-siders kurshefte om Europa (pdf, 0,9 MB). Kursheftet er oppdatert i april i år.

Frp har nylig startet en egen skriftserie om internasjonale emner, forteller Norheim. EU kan bli tema der senere.

Partiets medlemmer i utenrikskomiteen på Stortinget har naturligvis et spesielt ansvar for å følge EU-saker, men siden det EU vedtar er “tverrfaglig”, er det også relevant for representanter i fagkomiteene å være godt oppdatert, påpeker han.

(Artikkelen er også publisert på Mandag Morgens blogg Etterretninger.)

FrP Europaseminar 2004

Tromsø 20. – 21. mars

AGENDA

Lørdag 20. mars:
1000 – 1100 Registrering,

1100 – 1110 Ønske velkommen ved Morten Høglund

1110 – 1150 Innledning ved Torgeir Øyen

1150 – 1320 Hvordan harmonerer FrPs program med EUs politikk og
politiske utvikling innen følgende områder:
Demokrati og selvråderett Sylvi Listhaug
Innvandring Per Sandberg
Sikkerhet og ansvar Torgeir Øyen

1320 – 1400 Lunsj

1400 – 1530 Hvordan harmonerer FrPs program med EUs politikk og politiske utvikling innen
følgende områder:
Energi / olje Øyvind Vaksdal
Fiske Oskar Grimstad
Landbruk Knut Arve Ravndal

1530 – 1540 Innledning til gruppearbeid ved Morten Høglund
1540 – 1700 Gruppearbeid/ diskusjon

1700 – 1710 Pause

1710 – 1830 Europa i dag ved Kate Bundt (Europaprogrammet)

2000 Middag

Søndag 21. mars:

1020 – 1030 Velkommen til ny kursdag ved Morten Høglund

1030 – 1115 Oppsummering fra gruppearbeid.

1115 – 1145 EØS modell, Sveits modell, andre tilnærmingsformer til EU v. Morten Høglund

1145 – 1200 Pause

1200 – 1300 Europabevegelsen ved Svein Roald Hansen

1300 – 1345 Lunsj

1345 – 1445 Nei til EU ved Sigbjørn Gjelsvik

1445 – 1515 Oppsummering og avslutning i plenum ved Morten Høglund

Tags: , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.