Innlegg merket ‘katyn’

Den siste ære, og den beste

Av - 18.4.2010 17:08

Rundt 150.000 polakker fulgte begravelsen av president Lech Kaczynski og hans kone Maria i Krakow i dag.

Polen har håndtert katastrofen på en måte som viser at landet er et modent demokrati med solide institusjoner. Flystyrten i Katyn ble ingen halshugging. Men det er fortsatt mye å gjøre, skriver Edward Lucas — og å løse landets store oppgaver ville være den beste måten å ære de dødes minne på:

A million or more enterprising Poles, fed up with grotty public services and a poor quality of life, have voted with their feet to work abroad. The country needs a dose of energetic reform to give them a reason to return. And a worrying whiff of sleaze hangs over public life. Fighting corruption was one of the things that most animated Lech Kaczynski and his twin brother Jaroslaw. To make Poland a shining success would be the best tribute to those who died in Katyn 70 years ago and at Smolensk airport on April 10th.