Energi og miljø

Energipolitikk mot toppen av EUs dagsorden

Av - 7.2.2011 08:00

Utsnitt: Landene som er mest selvforsynt med energi (ill.: energy.publicdata.eu)

Illustrasjonen er hentet fra det helt nye nettstedet Europe’s Energy, en visualisering av nøkkeldata om energi i Europa (data også om Norge). Nettstedet ble lansert på fredag i forbindelse med møtet i Det europeiske råd. Bak står en gruppe tilknyttet Open Knowledge Foundation, som jobber for frigivelse og viderebruk av offentlig sektors datakilder (se nærmere beskrivelse av energiprosjektet).

Toppmøtet fredag skulle egentlig bare ha energi som tema, men som vanlig presset andre hastesaker seg på (som redningsoperasjonen for euroen). Likevel, energipolitikken ble diskutert og er på vei til å bli et av EUs viktigste politikkområder (se toppmøtets konklusjoner (pdf)). I en artikkel i denne ukens Mandag Morgen (krever abonnement) forsøker jeg meg på en oversikt over de viktigste initiativene (de er mange), konfliktlinjene og prosessene. Både energieffektivisering, utbygging av infrastruktur, støtteordninger for fornybar energi og forsyningssikkerhet tilhører saksområdene der Kommisjonen og landene ønsker å få fortgang på samarbeidet framover. Motkreftene er mange og interessene til dels motstridende, i hvert fall på kort sikt.

I en annen artikkel i samme utgave tar Mandag Morgen opp infrastruktur spesielt, nemlig planene om “supernett” for å øke overføringskapasiteten mellom land og regioner. Artiklene inngår i en spesialnummer om energi som gis ut i sammenheng med konferansen “Kystens energi” i Svolvær denne uken.

Energistrategi fram mot 2020

Av - 8.11.2010 17:41

EU-landene må investere 1 billion euro i energitiltak fram mot 2020, mener EU-kommisjonen. Onsdag presenterer den sin energistrategi, men den er lekket til Euractiv på forhånd. Noen hovedpunkter:

The Commission seeks to tap into the energy savings potential of Europe’s existing building stock. Renovation rate should be accelerated by investment incentives and innovative financial instruments like revolving funds, it argues, promising to address the problem of split incentives between tenants and owners.

Energy savings in transport, a sector that emits a fifth of Europe’s greenhouse gas emissions, will be harnessed by introducing energy efficiency standards for all vehicles and a “robust car labelling system,” the draft states.

The public sector will play a crucial role as energy efficiency criteria should “become conditionality obligations in all spheres, notably for allocating public funds,” according to the paper.

Industrial companies, on the other hand, should be encouraged to make use of energy audits. A dedicated support mechanism should be created for SMEs, it adds.

Euractiv påpeker at planen mangler klare ideer om hvordan gildet skal finansieres.

Tysk eller “nordisk” modell for støtte til fornybar energi?

Av - 17.8.2010 12:55

EU-kommissæren for energi Günther Oettinger vil ha et felles europeisk system for støtte til utviklingen av fornybar energi. Den tyske kommissæren vil helst innføre det tyske systemet, der bestemte energiformer som solenergi subsidieres. Men det er langt fram til en felles EU-politikk på feltet, og langt fra sikkert at tyskernes system vinner fram, sier energieksperten Severin Fischer til Euractiv.de.

Dagens EU-direktiver for fornybar energi overlater til medlemslandene å velge hvordan de vil oppmuntre til innovasjon og produksjon av fornybar energi. I EU dominerer varianter av det tyske systemet, der produksjonsstøtte gis som tilskudd av myndighetene. Mindre utbredt er grønne sertifikater, som er innført i Storbritannia og Sverige. Norge er enig med Sverige om å opprette et felles marked for slike grønne elsertifikater innen 2012 (se forklaring av begrepene).

Sertifikatordningen vil være lettere å innføre på europeisk nivå enn den tyske tilskuddsmodellen, mener Severin Fischer. Den store fordelen er nettopp at sertifikatene ikke avhenger av statstilskudd som det må finnes dekning for. Det ville bli svært vanskelig å få igjennom en slik overføring av økonomisk makt til Brussel, ikke minst fra land som Storbritannia.

På den annen side vil ikke tyskerne gi opp sin næringspolitisk motiverte satsing på tilskuddsmodellen. Den har blant annet ført til at tyske selskaper er markedsledende på solenergi.

Fischer tror Oettinger har større sjanse for å lykkes med å styrke den felles europeiske utbyggingen av kraftnettene. Dessuten setter han med utspillet om et felles regime for fornybar energi i gang en debatt om EUs rolle som pådriver. EU har definert ambisiøse mål for å øke andelen fornybar energi, og mange ser energifeltet som et område der EU kan spille en avgjørende rolle framover.

Av - 16.8.2010 10:15

TIL LESERNE: Denne artikkelen er en test av The Guardians nye konsept, der bloggere får republisere artikler fra avisen uten kostnad. Hva synes du om at vi håndplukker artikler fra Guardian på denne måten? Se også mer om konseptet.


The content previously published here has been withdrawn. We apologise for any inconvenience.

Tampen brenner

Av - 16.4.2010 18:22

Asken letter over det islandske komplottet! (Ill: Anonym, gjør runden på nettet akkurat nå)