Innlegg merket ‘datakilder’

Energipolitikk mot toppen av EUs dagsorden

Av - 7.2.2011 08:00

Utsnitt: Landene som er mest selvforsynt med energi (ill.: energy.publicdata.eu)

Illustrasjonen er hentet fra det helt nye nettstedet Europe’s Energy, en visualisering av nøkkeldata om energi i Europa (data også om Norge). Nettstedet ble lansert på fredag i forbindelse med møtet i Det europeiske råd. Bak står en gruppe tilknyttet Open Knowledge Foundation, som jobber for frigivelse og viderebruk av offentlig sektors datakilder (se nærmere beskrivelse av energiprosjektet).

Toppmøtet fredag skulle egentlig bare ha energi som tema, men som vanlig presset andre hastesaker seg på (som redningsoperasjonen for euroen). Likevel, energipolitikken ble diskutert og er på vei til å bli et av EUs viktigste politikkområder (se toppmøtets konklusjoner (pdf)). I en artikkel i denne ukens Mandag Morgen (krever abonnement) forsøker jeg meg på en oversikt over de viktigste initiativene (de er mange), konfliktlinjene og prosessene. Både energieffektivisering, utbygging av infrastruktur, støtteordninger for fornybar energi og forsyningssikkerhet tilhører saksområdene der Kommisjonen og landene ønsker å få fortgang på samarbeidet framover. Motkreftene er mange og interessene til dels motstridende, i hvert fall på kort sikt.

I en annen artikkel i samme utgave tar Mandag Morgen opp infrastruktur spesielt, nemlig planene om “supernett” for å øke overføringskapasiteten mellom land og regioner. Artiklene inngår i en spesialnummer om energi som gis ut i sammenheng med konferansen “Kystens energi” i Svolvær denne uken.

Faktabasert eurokrise

Av - 6.7.2010 11:35

Deutsche Bank Research har laget en nyttig visualisering av en rekke datakilder om eurosonen. De fleste dataene kommer fra OECD, Eurostat og IHS Global Insight, og dekker indikatorer som gjeldsgrad, BNP-vekst, arbeidsledighet, inflasjon og mye mer.

Klikk på bildet for å komme til det interaktive kartet.

Her kan man altså bygge meninger om eurolandenes problemer på tryggere grunn. Det er ikke alle datakildene som er like godt forklart — skal en gå enda dypere inn i dette, lønner det seg nok å oppsøke originalkildene hos OECD og Eurostat.