Innlegg merket ‘Tony Blair’

Hvem blir EUs nye ansikt?

Av - 28.10.2009 19:27

Tony Blair var favoritt til å bli EUs neste ansikt utad. Rollen som EUs nye president så ut til å bli hans. Om EU-landene hadde blitt enige på toppmøtet i Brussel i dag og i morgen. Men det var igår. Så  lanserte den luxemburgiske statsministeren Jean-Claude Juncker sitt kandidatur ved å si at han ikke ville ha noe imot jobben om noen foreslo ham.

De to erfarne politikerne er ikke verdens beste venner etter harde politiske basketak om EUs budsjett de siste årene. Blair vil som briter flest ha rabatt på medlemsavgiften og minst mulig innblanding fra byråkratene i Brussel.

(more…)

Er EU-“presidenten” viktig?

Av - 26.10.2009 23:40

Mediene er fulle av saker om den kommende presidenten for Det europeiske råd. Hvem blir det? Den britiske utenriksministeren David Miliband forsøkte i dag å relansere Tony Blair som kandidat. Andre har avskrevet ham, med intrikate begrunnelser.

Men hvor viktig er denne rollen? Den gode bloggen Kosmopolito mener vi heller burde bry oss om den nye “utenriksministeren”, altså rollen som høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk (og her nevnes samme Miliband som kandidat, se for øvrig hans tale om EU og Storbritannia i dag):

… this is actually the more important position for one single reason: The High Rep will be able to use the EU foreign policy machinery including (post EEAS) – Commission staff (RELEX), Council Secretariat staff (including ESDP and CFSP tools plus all the ‘Special Representatives’) and the newly created European External Action Service. Moreover the new High Rep will be a Vice-President of the European Commission and chair the Foreign Affairs Councils. Therefore I agree with Simon Hix who said “The president could end up being all prestige and no power, while the high representative is real power and little prestige.”

Innføringen både av “presidenten” og “utenriksministeren” avhenger av at Lisboa-traktaten trer i kraft.

OPPDATERING: Dagens Nyheter omtaler et svensk forslag til konkretisering av innholdet i utenrikssjef-jobben, som skal legges fram på toppmøtet i Brussel denne uken. Det skal skapes en tung og selvstendig maktspiller i unionen, ifølge avisen:

En stor del av det hittills splittrade ansvaret för EU:s insatser i världen ska samlas under den höge representanten och hans/hennes stab. Där ingår, förutom allmänna utrikesrelationer, konkreta satsningar som polis- och juristinsatsen i Kosovo eller fredsbevarande militärinsatser. Flera enheter flyttas över till utrikestjänsten, bland annat EU:s militärstab och den gemensamma lägescentralen, som dygnet runt följer utvecklingen i världen. EU-kommissionens nuvarande delegationer i omvärlden blir EU-delegationer under den höge representanten. De ska enligt förslaget bland annat ta över den samordning som i länder utanför EU i dag sköts av ordförandelandets ambassad.

EU vs. nasjonale parlamenter

Av - 16.7.2009 12:09

Mens vi venter (og venter) på Alltingets avstemning om EU-søknad — det baller på seg med både prinsipielle og personfokuserte EU-saker nå om dagen, så her er en spesial-EU-versjon av vår faste spalte Dagens fangst:

Tyskland, EU og sjølråderett: Den tyske forfatningsdomstolens dom i en klage mot Lisboa-traktaten reiser “svært viktige og følsomme spørsmål om EUs kompetanseområder”, sier EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso. Vi skrev om dommen da den kom for to uker siden. Siden har det utviklet seg en intens debatt om den i Tyskland, midt oppe i valgkampen før forbundsdagsvalget i september. Forbundsdagen må vedta ny lovgivning for å ta høyde for forfatningsdomstolens innvendinger. Bayerske CSU har kommet med en liste med 14 krav det mener må tas inn i den nye loven. Den konservative alliansepartneren CDU har problemer med flere av punktene, men nå har de to partiene blitt enige om å bli enige i tide før avstemningen om den nye EU-loven, ifølge Spiegel Online. CSU ønsker blant annet at både Forbundsdagen og Forbundsrådet (andrekammeret bestående av delstatenes regjeringer) skal kunne avgi bindende erklæringer om EU-saker før de stemmes over i Rådet i Brussel. CSU åpner også for folkeavstemninger om viktige EU-spørsmål, som nye utvidelser av unionen.

Misforstått Blair-lansering? Den engelske regjeringen lanserer Tony Blair som EU-president når (eller hvis, se over) Lisboa-traktaten trer i kraft. Eller? Economists Brussel-kommentator sier lanseringsnyheten er en misforståelse.

Parlamentet I: “Moroa” er i gang med de svært eller ganske høyrevridde nyvalgte representantene i Europaparlamentet. En britisk representant nektet å sitte ved siden av de to herrene fra British National Party i Strasbourg. Og en av representantene fra ungarske Jobbik stilte i partiets svarte og hvite uniform, som er forbudt i hjemlandet.

Parlamentet II: Tyske Silvana Koch-Mehrin ble valgt til en av 14 visepresidenter under polske Jerzy Buzeks ledelse, men bare så vidt. Koch-Mehrin er blitt kritisert for manglende arbeidsiver i forrige parlamentsperiode og beskyldt for å ha løyet om hvor ofte hun var til stede.

…og så venter vi på Island igjen!