Innlegg merket ‘tankesmier’

Dagens fangst fra Europa

Av - 1.2.2010 11:48

EU-kommisjonen gir i 2010 over 55 millioner kroner i subsidier til ulike organisasjoner og tankesmier. Beløpet fordeles på 58 ulike organisasjoner (pdf) som Cafe Babel og the European Policy Centre. Kritikerne sier at EU på denne måten kjøper seg sin egen heiagjeng.

Mannlige brystreduksjoner øker mest innen kosmetisk kirurgi i Storbritannia, for andre år på rad. Den populære “mannepuppereduksjonen” har økt med over 80 prosent og presset fra dagens mannsidealer tilsier at økningen bare vil fortsette, ifølge British Association of Aesthetic Plastic Surgeons.

EU vil skru ned volumet på Europas mp3-spillere. Millioner av mennesker står i fare for å få ødelagt hørselen grunnet for høy musikk og EU vil ha grensen ned mot 85-decibel-merket.

Olof Palme-pris til den kontroversielle danske forfatter Carsten Jensen. Han er kjent for sin kritikk av dansk innvandringspolitikk og Irak-krigen. Motstand mot tildelingen lar ikke vente på seg: “Til lykke, Carsten Jensen! Prisen som du mottar er fra selvsensurens Sverige, den politiske korrekthets høyborg. Fortell i din takketale at selvsensur nå også har nådd Danmark. Fortell om Kurt Westergaards skjebne”.

Kunstner-okkuperte bygninger i Paris blir kjøpt opp av Paris by, renovert og gitt tilbake til okkupantene for en billig penge. Populære kunststudioer blir holdt åpne for både kunstnere, turister og kunstelskere. For husløse og pengelense unge: husokkupasjon er løsningen?

“Eksepsjonelt vanskelig” for den neste EU-kommisjonen

Av - 1.9.2009 13:46

Brussel-tankesmien Bruegel har i dag presentert en blekke på 102 sider med “notater” til den kommende nye EU-kommisjonen om hva som bør være dens økonomiske målsettinger og prioriteringer i perioden 2010-2015. Jeg har ikke tid til å pløye alt dette nå, men her er i hvert fall en klar melding fra forordet:

…the next European Commission will have an exceptionally difficult task. At a time of retreat into the national sphere and disenchantment with the EU, it will need to fight in defence of commonly agreed rules, to propose new solutions, to redefine the European narrative, and to make the EU an effective player in a fast-transforming world. If the Commission succeeds, it may turn the crisis into an opportunity. If it fails, the EU may become less relevant.

Jon Worth var til stede og liveblogget presentasjonen, der blant andre den tidligere danske statsministeren Poul Nyrup Rasmussen deltok.