Innlegg merket ‘selskapsstyring’

Krav om kvinneandel i europeiske styrer

Av - 28.3.2010 14:40

Det vakte oppsikt da den norske regjeringen i 2005 gikk inn for å tvangsoppløse selskaper som ikke hadde 40 prosent kvinneandel i styrene.

Flere andre europeiske land følger nå etter med å innføre krav til kvinneandel i styrer. I Spania skal man oppnå 40 prosent innen 2015. Underhuset i det franske parlamentet godkjente tidligere i år en lov som skal sørge for 40 prosent kvinneandel innen 2016, hvis vedtatt av Senatet. Også i Italia og Nederland vurderes lignende tiltak.

Gordon Brown kalte nylig fraværet av kvinner i styrene til mange ledende britiske firmaer for ”completely unacceptable”, og regjeringen vil nå at firmaer skal rapportere om hvilke tiltak som settes i gang for å øke andelen kvinnelige ledere.

I europeiske land ligger kvinneandelen i styrer gjennomsnittlig på 10 prosent, men Spania, Italia og Frankrike ligger alle under det nivået. I Storbritannia er andelen 12 prosent.

Den norske loven fortsetter altså å generere interesse utenlands. Nylig publiserte forskere ved Universitetet i Michigan en studie som konkluderte med at norske selskapers verdi har falt som følge av kravet til kvinneandel. Årsaken skal være at kvinnene som kom inn i styrene var yngre og mindre erfarne enn dem de erstattet (via E24).