Innlegg merket ‘patenter’

EU-patent nærmer seg

Av - 18.7.2010 13:44

Det europeiske patentkontoret tar imot patentsøknader fra 40 europeiske land. Logo: EPO.

EU har lenge arbeidet med å etablere et felles EU-patent, av hensyn til forskning, utvikling og ikke minst innovasjon. Å patentere et produkt i Europa koster omtrent ti ganger så mye som i USA, noe som gjør Europa mindre konkurransedyktig. Mye av utgiftene skyldes oversettelser.

Ett av forslagene i en pressemelding sendt ut tidligere i juli er at søknader om EU-patenter kun trenger å være på ett av de tre offisielle språkene (engelsk, fransk, tysk) til det europeiske patentkontoret.

Intervju med Vincent Van Quickenborne, belgisk minister for økonomi og reform, om arbeidet med å endre patentordningen. Belgia har formannskapet i EU 1. juli – 31. desember.

Samfunnet taper milliarder på patent-krumspring

Av - 10.8.2009 11:44

Ved hjelp av ulike manøvre fornyer legemiddelindustrien patentene sine og holder de billige kopiproduktene vekk fra markedet. Dette koster både forbrukerne og samfunnet unødvendige store beløp hvert år.

Tyske politiske partier prøver å piffe opp valgkampen ved å appellere til nettbrukere over Facebook og Twitter. Problemet er at nettpolitikken til disse partiene skyver fra seg bloggere og andre nettaktivister som bruker nettet til å protestere mot politikerne.

En ung kvinne fra Kreta blir hyllet som helt i Hellas etter at hun satte fyr på full engelsk turist. Saken retter søkelyset mot problemene mellom døddrukne turister og lokalbefolkningen.

En mann med dobbelt statsborgerskap, fransk og israelsk, går rettens vei for å få EU til å sikre hjemmet hans i Israel mot rakettangrep. EU er bundet av EU-traktaten artikkel 3,5 og 20 til å beskytte egne borgere i utlandet.

Et hotell i Berlin ber kunstnere betale for oppholdet med kunst, ikke penger. Tilbudet gjelder for kunstmalere, skulptører og konseptkunstnere.