Innlegg merket ‘pasientflyt’

Fri pasientflyt: ny etappe

Av - 11.6.2010 13:12

Det ekstremt nyttige nettstedet Europalov.no melder at EUs helseministre er enige om forslag til direktiv om pasientrettigheter over landegrensene — altså såkalt fri pasientflyt, som har vært diskutert i EU i årevis. Dette er imidlertid ikke slutten på soga:

Men kompromisset avviker fra Europaparlamentets syn fra i april i fjor. Dermed må direktivet gå en ny runde i de to institusjonene før direktivet eventuelt kan vedtas.

Ja til EØS-evaluering, tja til datalagring

Av - 10.8.2009 14:28

Nei til EU offentliggjorde sin undersøkelse blant kandidater til stortingsvalget i dag. Organisasjonen har spurt 370 kandidater med sjanse til å komme inn på Stortinget, og fått svar fra hele 350. Med valgforsker-hjelp har de også satt sammen et storting basert på målingene per 1. juli (materialet kan lastes ned fra Nei til EU eller som pdf her). De resultatene jeg fant mest interessante:

  • Den varslede EØS-gjennomgangen får støtte. Av de 169 i det tenkte nye Stortinget sier 74 ja, 32 nei, 22 vet ikke, mens 41 ikke har svart på dette spørsmålet (Nei til EUs formulering er: “Støtter du forslaget om at konsekvensene av EØS-avtalen og alternativer til den bør evalueres og utredes på et forskningsbasert grunnlag, slik at regjeringa etter valget får utarbeidet en offentlig utredning (NOU) om EØS?”). De mest negative til en utredning er faktisk kandidatene fra Venstre og KrF. Ap-kandidatene er de mest hemmelighetsfulle, her er det veldig mange som ikke har svart og størst andel vet ikke blant dem som har svart. Mer om Ap nedenfor.
  • Stor usikkerhet om datalagringsdirektivet: 51 vil legge ned EØS-veto, 21 vil innføre det, 50 vet ikke og 47 har ikke svart. Hele 54 av Aps 59 kandidater sier vet ikke eller har ikke svart! Høyre er partiet som er mest for datalagringsdirektivet.
  • Arbeiderpartipisken har fortsatt snert: Ap-kandidatene er på tå hev i kontroversielle spørsmål. Datalagringsdirektivet tør altså nesten ingen si noe om før Youngstorget har talt. Det samme gjelder postdirektivet og helsedirektivet (fri pasientflyt). Det kan se ut til at det blir flertall av EU-positive kandidater fra Ap. 27 mener Norge bør bli medlem, 15 er mot, 6 vet ikke og 11 har ikke svart.
  • EU-skeptisk Frp: Bare åtte av 49 Frp-kandidater vil ha Norge inn i EU. 20 sier nei, 15 vet ikke og 6 har ikke svart. Bare tre av 49 Frp-ere vil sende søknad om norsk medlemskap i neste periode.

Fri pasientflyt rykker nærmere

Av - 23.4.2009 16:06

Et EU-forslag om at pasienter fra ett medlemsland kan la seg behandle i et annet land og få kostnadene dekket av sin hjemlige trygdekasse, ble vedtatt i EU-parlamentet i dag. Kostnadene kan ikke overstige det behandlingen i hjemlandet ville kostet, skriver Svenska Dagbladet.

EF-domstolen har i flere dommer slått fast at pasienter som ikke får behandling i hjemlandet i rimelig tid, kan få betalt behandlingen i et annet land. Mandag Morgen skrev om denne utviklingen allerede i 2005. I fjor høst analyserte Ukebrevet direktivforslaget som Parlamentet nå har behandlet:

Med pasienters utstrakte rett til å få behandling i utlandet, og EU-lands innskrenkede muligheter til å holde på egne pasienter, åpner EU-kommisjonen i sitt nye helsetjenestedirektiv for at alle pasienter i EU-land skal kunne få behandling overalt i Unionen. Det kontroversielle direktivet åpner også for eksport av helsekøer fra EØS-land som Norge, når refusjonsordningen er på plass. Samtidig vil utenlandske pasienter kunne legge beslag på medisinsk kapasitet i Norge. Selv om Norge ligger på kostnadstoppen, er enkelte områder lavt priset i forhold til resten av Europa.

Direktivet er ikke endelig vedtatt ennå. Vedtaket i EU-parlamentet gjaldt en såkalt første lesning av saken. Her kan du se EUs egen oversikt over beslutningsprosessen i samspillet mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet.

Se også EU-parlamentets pressemelding om dagens vedtak.