Innlegg merket ‘kreab’

Tafatt norsk registrering i EUs lobbyregister

Av - 20.4.2009 21:05

TransparencyRegistrering i EUs lobbyregister skal aldri gjøres obligatorisk.

Den nokså overraskende uttalelsen kom fra Siim Kallas, EU-kommissæren for anti-korrupsjon, og initativtaker til registeret. Nettopp mangelen på obligatorisk registrering for selskaper og organisasjoner har vært hovedkritikken mot lobbyregister siden starten i fjor sommer, blant annet fra Alter-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation). Siden starten for nesten et år siden har 1327 “interest representatives” registrert seg (seks av dem er norske, se lenger nede). Hensikten med registeret er å skape mer åpenhet rundt beslutningsprosesser i EU. Kommisjonen antar at omlag 15 000 lobbyister opererer i Brussel.

Kallas utspill var denne gangen rettet mot at så få tenketanker har registert seg i registeret. Min favoritt, European Policy Centre, er den eneste Brussel-baserte tenketanken som har registert seg.

Jeg synes det er bemerkelsesverdig at så få norske selskap og organisasjoner har registrert seg. Hva har de å tape på det? Jeg skrev en artikkel om EUs lobbyregister for Mandag Morgen i november om det samme temaet, den gangen var fire selskaper registert (Bellona, Orkla, Telenor og Norsk Industri). Når jeg har gjort søk i registeret denne gangen, fant jeg disse seks selskapene/foreningene:

  1. StatoilHydro
  2. NHO
  3. Orkla
  4. Telenor
  5. Kreab
  6. Fiskeri- og havbruksnæringens forening

Ifølge EU-delegasjonens hjemmesider finnes det 27 norske selskaper/organisasjoner med base i Brussel. Hvorfor er ikke flere av dem opptatt av at de ønsker åpenhet i måten de arbeider på og hvor mye penger de bruker på å fremme sine synspunkt overfor EU?