Innlegg merket ‘infrastruktur’

Sunnhet skal utstøte de usunne

Av - 21.4.2009 11:05

Med høyere priser på sjokolade og brus og med økt aldersgrense for kjøp av alkohol skal danskene tvinges til å leve lenger. “Dette er en småtotalitær tendens som vil føre til ensretting og utstøting av de usunne“, sier Simon Emil Ammitzbøll.

Porsches oppkjøp av Volkswagen ble genierklært da det ble kjent, men så kom finanskrisen. Har Porsche tatt seg vann over hodet?

Krise eller ikke krise, Russland bygger bro til ingenmannsland. Store infrastrukturprosjekter mangler penger, men prestisjebroen i Vladivostok vil snart reises.

Den høye vrakpanten i Tyskland lokker kriminelle. Flere hundre “vrak” solgt ulovlig til utlandet. Paradokset er at dette også er miljøvennlig.

Problemer med avgangseksamen? På franske toppuniversiteter kan man kjøpe seg vitnemål for den nette sum av 2700 euro.

Da Vinci-koden 2 på vei i kjempeopplag. Boken vil komme ut i september i år.

EU legger rør

Av - 20.3.2009 10:26

EU-toppmøtet i Brussel besluttet i går å lansere den omstridte konjunkturpakken på 5 milliarder euro. Den omfatter tiltak innen landbruk, energi og datalinjer.

Den viktigste delen for Norge er på energisiden, der EU vil støtte byggingen av gassrør og strømledningsprosjekter som skal binde medlemslandene tettere sammen. Målet er bedre forsyningssikkerhet, energi fra flere kilder og mer konkurranse i energimarkedet.

De viktigste skandinaviske prosjektene som får støtte er:

  • Skandled-gassledningen fra Nordsjøen til Sverige-Danmark-(Tyskland-Polen)
  • Krügers Flak — vindpark og kabler i havområdet mellom Danmark, Sverige og Tyskland.
  • Strømkabler mellom Sverige og de baltiske landene.

EU Observer har flere detaljer.

Etter press fra tyskerne ble prosjekttiden begrenset til to år. Det betyr at prosjekter som ikke er godkjent og igangsatt innen denne tidsrammen, ikke får penger etter 2010. Tyskland, som er den største bidragsyteren i EU-systemet, ville ha den såkalte “solnedgangsregelen” for å hindre at bevilgede penger ble liggende i EU-systemet utover 2010.