Innlegg merket ‘helsekøer’

Fri pasientflyt rykker nærmere

Av - 23.4.2009 16:06

Et EU-forslag om at pasienter fra ett medlemsland kan la seg behandle i et annet land og få kostnadene dekket av sin hjemlige trygdekasse, ble vedtatt i EU-parlamentet i dag. Kostnadene kan ikke overstige det behandlingen i hjemlandet ville kostet, skriver Svenska Dagbladet.

EF-domstolen har i flere dommer slått fast at pasienter som ikke får behandling i hjemlandet i rimelig tid, kan få betalt behandlingen i et annet land. Mandag Morgen skrev om denne utviklingen allerede i 2005. I fjor høst analyserte Ukebrevet direktivforslaget som Parlamentet nå har behandlet:

Med pasienters utstrakte rett til å få behandling i utlandet, og EU-lands innskrenkede muligheter til å holde på egne pasienter, åpner EU-kommisjonen i sitt nye helsetjenestedirektiv for at alle pasienter i EU-land skal kunne få behandling overalt i Unionen. Det kontroversielle direktivet åpner også for eksport av helsekøer fra EØS-land som Norge, når refusjonsordningen er på plass. Samtidig vil utenlandske pasienter kunne legge beslag på medisinsk kapasitet i Norge. Selv om Norge ligger på kostnadstoppen, er enkelte områder lavt priset i forhold til resten av Europa.

Direktivet er ikke endelig vedtatt ennå. Vedtaket i EU-parlamentet gjaldt en såkalt første lesning av saken. Her kan du se EUs egen oversikt over beslutningsprosessen i samspillet mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet.

Se også EU-parlamentets pressemelding om dagens vedtak.