Innlegg merket ‘gallo-rapporten’

EU-parlamentet på sitt verste?

Av - 23.9.2010 12:53

Den såkalte Gallo-rapporten om opphavsrett og fildeling fikk flertall i en avstemning i Europaparlamentet i går. Rapporten har blitt sterkt motarbeidet av nettaktivister, blant annet fordi den ikke skiller mellom (digital) fildeling og forfalskning av fysiske varer. Det er viktig å være klar over at det ikke var en slags resolusjon og ikke noe lovforslag som var oppe til votering, men likevel er motstanderne av rapporten bekymret fordi vedtaket kan legge premisser for den videre politikk-utviklingen i EU på feltet.

Piratpartiets rådgiver Henrik Alexandersson skriver på sin blogg at behandlingen av Gallo-rapporten viser parlamentet på sitt verste:

Antiintellektuellt, halvstirrigt, dåligt påläst och stressat. Allt för att jäkta igenom en text som varken är färdigtänkt eller färdigdiskuterad och som är fylld med sakfel och direkt orimliga påståenden.

Dette minner om en kritikk Economists tidligere Brussel-korrespondent har rettet mot parlamentet (som altså får stadig mer makt i EU-systemet). Det er for mange fra det politiske b-laget der, politikere som ikke nådde opp i hjemlandet og derfor er altfor opptatt av å score poeng mot de nasjonale regjeringene:

Regular readers will know I think the European Parliament is full of far too many B Team mediocrities who could not make it in national politics, and who like nothing better than scoring big wins against national governments. Some will say that is just my prejudice. I wish I could take you with me when I talk to officials, diplomats, businessmen and even members of the European Parliament, whose devotion to deep European integration often far exceeds mine, and listen in on our conversations about the parliament. As a body it is really, seriously looked down on by anyone unfortunate enough to have dealings with the place.