Innlegg merket ‘folkerett’

Dommen avgjør ikke Kosovos framtid

Av - 23.7.2010 17:43

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovo i går er en av de sakene hvor Twitter koker over og nyhetsbyråjournalistene jobber så svetten siler med stadig nye versjoner, uten at man som leser blir så mye klokere. Konklusjonen ble meldt og repetert i det uendelige: Et klart flertall av dommerne mente at Kosovos erklæring om uavhengighet fra 2008 ikke er i strid med folkeretten. Men hva så? Heldigvis har de fornuftige fortolkningene begynt å komme, og den beste jeg har sett til nå leverer Florian Bieber. Ja, uttalelsen styrker kosovoalbanernes sak, men nei, den avgjør ikke striden om Kosovos framtid, skriver han. Domstolens vurdering tolker han slik:

On one side, it does not want to change international law, especially on the controversial topic of secession, and on the other hand it does not want to offer an opinion out of place with reality, such as declaring the independence illegal when it is clear that it is irreversible. The ruling is far from revolutionary and does not set a precedent in international law: It is clear that declarations of independence are not illegal–their relevance arises from recognition.

Med andre ord, vil land som hittil ikke har anerkjent Kosovo, som fem EU-land, nå forandre mening?

En uheldig konsekvens av domstolens avgjørelse kan bli at kosovoalbanerne vil bli mindre tilbøyelige til å forhandle, mener Bieber videre. Serbia sitter med nå med utspillet:

Thus, the greatest risk of the ICJ opinion is that as a result there is likely to be little willingness in Kosovo for new talks with Serbia, while hoping that time will play into Kosovo’s hands. And yes, time plays in Kosovo’s hands and Serbia has to clearly define a new policy towards Kosovo, but time without talks with Serbia will not resolve the causes for the deadlock of Kosovo’s state-building project. However, now there is an opportunity for talks between Kosovo and Serbia: Serbia has exhausted its alternatives and has to come to terms with the reality of Kosovo as an independent country and Kosovo will need to realize that it will not move forward without some kind of settlement with Serbia

Her er domstolens pressemelding (pdf) med utførlig redegjørelse for saken.

Georgia-krigen: Bare tapere, delt skyld

Av - 2.10.2009 18:12

Georgia løsnet de første skuddene og angrepet på Sør-Ossetia natt til 8.august i fjor var i strid med internasjonal lov. Men Russlands overdimensjonerte respons (utover å beskytte egne fredsbevarende styrker), en invasjon langt inn på georgisk territorium, var også et klart brudd på folkeretten.

In a matter of a very few days, the pattern of legitimate and illegitimate military action had thus turned around between the two main actors Georgia and Russia.

Slik konkluderer EUs granskningskommisjon i rapporten som ble lagt fram onsdag. Dette er første gang i historien EU har satt ned en kommisjon for å finne årsaken bak en væpnet konflikt og få alle fakta på bordet. ”Femdagerskrigen” mellom Georgia og Russland i august 2008 skulle forklares, og mandatet lød som følger:

Investigate the origins and the course of the conflict in Georgia, including with regard to international law (…including the Helsinki Final Act), humanitarian law and human rights, and the accusations made in that context (…including allegations of war crimes).

Russland rettferdiggjorde invasjonen med at Georgia hadde gjort seg skyldig i folkemord på befolkningen i Sør-Ossetia, der 162 sivile døde. Kommisjonen fant ikke noe bevis for russernes folkemordpåstand.

(more…)