Innlegg merket ‘Eurostat’

Fattig i øst, rik i vest – eller?

Av - 27.2.2011 23:49

Forskjeller i BNP per innbygger (PPP) i EUs NUTS-2-regioner; jo mørkere, jo rikere. Obs: laget med 2006-tall. Illustrasjon: Eurostat.

Tall fra Eurostat viser at det fortsatt er store forskjeller mellom østlige og vestlige deler av Europa når det gjelder hvor mye penger folk har å rutte med. Men det er noen unntak. Praha-regionen i Tsjekkia og Bratislava-regionen i Slovakia er henholdsvis nr 6 og 9 på listen over EUs 271 såkalte NUTS-2-regioner. Dette er bl.a. høyere på listen enn hva noen region i Østerrike, Finland eller Italia kan skryte av.

BNP per innbygger målt i kjøpekraft (PPP) varierer fra 28 % av EUs gjennomsnitt i Severozapaden, Bulgaria til 343 % i Inner London. Sagt på en annen måte, mellom 7 100 Euro i Severozapaden og 85 800 i London. EU-snittet var 25 100 Euro i 2008, som tallene er hentet fra.

Blant andre rike regioner finner vi Luxembourg (279 %), Brussel (216 %), Groningen (198 %) og Hamburg (188 %). Av de 40 regionene hvor kjøpekraften er minst 125 % av gjennomsnitt ligger flest i Tyskland (10), Nederland (5), Østerrike (4) og Storbritannia (4). 64 regioner hadde en kjøpekraft som var mindre enn 75 % av gjennomsnittet, hvorav mange ligger i Polen (15), Tsjekkia (7), Romania (7), Bulgaria (6) og Ungarn (6). De 8 regionene med minst kjøpekraft, med under 40 % av snittet, hører alle hjemme i Bulgaria og Romania.

Mange tyskere føler de betalte vel mye i krisehjelp til Irland og Hellas. Det er i så måte interessant å lese at sørlige og østlige deler av Irland er rikere enn mange tyske regioner. Slovakia på sin side sa i fjor høst nei til å stå som garantist for hjelpepakken til det konkurstruede Hellas med begrunnelsen at Slovakia var langt fattigere. Men Bratislava-regionen har mer å rutte med (41 800 Euro) enn hva den rikeste i Hellas har (28 300).

Nå kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt måten landene har blitt delt opp i regioner har ”skylden” for noen av disse utslagene. Og som Eurostat påpeker, pendling påvirker også resultatene.

(via euobserver)

Slik bor europeerne i dag — utedoen ikke utryddet

Av - 23.2.2011 15:13

Eurostat har publisert statistikk over boforhold i EU og vært så vennlig å ta med tall for Norge, Island og Sveits. Boforhold må være en av de beste indikatorene på levekår. Du skal ikke se lenge på tallene for å finne ut hvor EUs mindre bemidlede bor — det er i de to sist ankomne EU-medlemmene. Fire av ti rumenere har verken vannklosett inne i boligen eller dusj/bad. Av bulgarerne mangler en fjerdedel vannklosett og 15,6 prosent dusj/bad.

I “new Europe” bor de også mye trangere enn i den gamle “rikmannsklubben”. Latviere, ungarere og igjen rumenerne rapporterer om særlig trangbodde forhold.

(Tips om saken: NHOs nyhetsbrev fra Brussel).

(Nesten) Intet nytt fra kvinnefronten

Av - 8.3.2010 08:42
Kvinner i EU tjener fortsatt mindre enn menn etter 100 års kamp for like rettigheter. Tegning: CC/Elfwood

Kamp. Kvinner i EU tjener fortsatt mindre enn menn etter 100 års kamp for like rettigheter. Tegning: CC/Elfwood

Kvinner i EU lever lenger, jobber mindre og tjener fortsatt mindre i samme jobb enn europeiske menn. Men finanskrisen har ført til en endring i 2009. For første gang er menn hardere rammet av arbeidsledighet enn kvinner, viser en fersk statistikk fra Eurostat i anledning kvinnedagen.

Les mer om jobbing, levealder, internettbruk og annet fra kvinnefronten her;

Tips om økonomiske EU-verktøy

Av - 28.8.2009 11:42

Politisk interesserte bloggere kan være dypt fascinert — eller oppriktig frastøtt — av EUs politiske hestehandler. Men de er ofte mindre interessert i økonomiske sammenhenger. Det er rart.

Ser Europa snart lyset etter finanskrisen? (Foto: DSMP)

Ser Europa snart lyset etter finanskrisen? (Foto: DSMP)

For etter min mening er økonomi det politikk handler om. Hvem skal skape og fordele verdier – luftige finansakrobater eller praktiske håndverkere. De store politiske visjoner er blitt sjeldnere siden Berlin-Muren falt i 1989. Og etter det kommunistiske eksperimentet som delte Europa i 40 år vet vi at det politiske uansett ikke lar seg gjennomførbare uten et økonomisk fundament.

Politikere flest snakket mye om finanskrise det siste året…… For når fundamentet svikter kan man ikke drive politikk.

Her er noen tips til å få bedre grep om EU-økonomien. Norge er forlengst en del av den.

(more…)

“68-erne har for stor politisk makt”

Av - 4.8.2009 12:52

Generasjonen født i årene etter andre verdenskrig, de såkalte 68-erne, har i dag så stor innflytelse i Danmark at politikere ikke tør å si dem imot. Ifølge Peter Nedegaard, lektor ved Universitetet i København, kan dette bli et demokratisk problem.

En gruppe hjemløse menn ved hospitset St. Lazarus i Warszawa bygger en 55 fots stor båt som skal frakte dem verden rundt. De skal bevise sin sjømannskunst og sin verdi for samfunnet, et samfunn som i stor grad har avskrevet dem.

I Berlin har venstreradikale grupper erklært krig mot dyre, snobbete biler som BMW, Mercedes, VW og Porsche. Mer enn 185 biler har blitt satt i flammer ved hjelp av tennbriketter hittil i år. Utviklingen er visualisert på brennende-autos.de

EUs befolkning vil nå 500 millioner i 2009 viser nye tall fra Eurostat, Eus statistiske sentralbyrå. Befolkningen har økt siden 2004 grunnet stigende fødselsrater og en innvandring på mellom 1,5 og 2 millioner mennesker i året.