Innlegg merket ‘chemicals health monitor’

Farlige kjemikalier i produktene du kjøper? Slik får du vite om det

Av - 20.3.2009 15:17

Er du usikker på hvilke kjemikalier solkremmen din inneholder? Eller medisinen du tar mot allergi? EU-direktivet REACH gir oss krav på å få informasjon (angår også nordmenn, REACH er EØS-relevant og ble implementeret i norsk lov 1. juli 2008) og Chemicals Health Monitor vil gjøre jobben enda lettere for europeiske forbrukere.

bilde-218

Photo: DennisSylvesterHurd, Flickr, CC

I anledning European Consumer day 13. mars, lanserte organiasjonen et ferdigutfylt brev som man kan sende til en produsent for å få informasjon om eventuelle skadelige kjemikalier i et produkt man har kjøpt eller har tenkt å kjøpe. Som forbruker har vi krav på svar innen 45 dager. Den foreløpige listen med de mest skadelige kjemikaliene er her. European Chemistry Agency (ECHA) i Helsinki er ansvarlig for registreringen av kjemikaliene.

Fakta om REACH (via Miljøstatus):

EUs nye kjemikalieforordning (REACH) innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. Norge er med i REACH gjennom EØS-avtalen. Norsk REACH-forskrift ble fastsatt 30. mai 2008, og REACH-reglene trådte i kraft i hele EØS-området 1. juni 2008. Statens forurensningstilsyn er den nasjonale myndigheten for REACH regelverket i Norge.