Innlegg merket ‘brusselkontoret’

Slik blir Eva Jolys nye rolle

Av - 20.7.2009 10:52

I dag blir ble Eva Joly etter alle solemerker formelt valgt til leder for bistandskomiteen (utviklingssaker) i Europaparlamentet, og hun blir dermed en av 20 komiteledere.

Daglig leder Helene Tofte i konsulentselskapet Brusselkontoret følger arbeidet i parlamentet tett. Jeg spurte henne om hva rollen som komiteleder innebærer av arbeidsoppgaver og påvirkningsmulighet for Joly.

“Det er et svært prestisjefullt oppdrag å bli utnevnt som komiteleder i Europaparlamentet. Utnevnelsen av komiteledere er basert på d’Hondt-metoden, som betyr at de største partigruppene får flest komiteledere. “De grønne” (partigruppen Joly tilhører) ser kun ut til å få én komiteleder. At denne posten tilfaller Joly viser at hun allerede har opparbeidet seg stor tillit og respekt innad i sin partigruppe,” skriver Tofte i en e-post.

Tofte oppsummerer rollen som komiteleder slik:

  • Komiteens “ansikt utad”
  • Fungerer som ordstyrer når komiteen møtes
  • Kan ha stor innflytelse iht å definere komiteens fokus og agenda
  • Spiller en viktig rolle i forhandlinger med rådet innen komiteens ansvarsområde
  • Møter jevnlig med de andre komitelederne i parlamentet (ca 1 gang pr måned). Komitelederne kan samlet komme med anbefalinger til parlamentets president og visepresidenter.

Lederne i 12 av komiteene ble formelt valgt torsdag, og listen over komiteledere er komplett etter dagens vedtak.

Dette vil Paal Frisvold gjøre med Europabevegelsen

Av - 9.6.2009 01:08
Paal Frisvold

Foto: Brusselkontoret

Etter et dramatisk landsmøte, ble Paal Frisvold valgt til ny leder for Europabevegelsen på søndag. Vi skrev om turbulensen da landsmøtet kastet valgstyrets kandidat Arve Thorvik, og gikk enstemmig inn for Frisvold.

Europabloggen har utfordret Frisvold, som er styreleder i Bellona Europa og konsulentselskapet Brusselkontoret, og spurt om hva som er de tre viktigste prioriteringene når han nå tar over som ny leder. Her er hans 3 på topp-liste:

1. Veien til en medlemsdebatt må gå via et grundig oppgjør med EØS-avtalen. Den har dysset hele det norske samfunnet i europasøvne. EB må derfor gjøre et grundig arbeide så snart som mulig for å komme på banen som en premissleverandør for vurderingen av denne tragiske avtalen. Men det er organisasjonsbygging som blir hovedfokuset fremover. Vi må formidle kunnskap om forskjellen på EØS og EU-medlemskap, og inspirere folk til å ta opp kampen ved å synliggjøre fordelene ved medlemskap. Vi skal bli mer modige — vi skal ture og ture.

2. Jeg vil også foreslå at Europabevegelsen igangsetter arbeidet med en strategi om hvordan vi skal vinne neste EU-avstemning — som skal være godt forankret i lokallagene i hele vårt langstrakte land. For det er der slagene vil stå.

3. Sist men ikke minst, er det mitt ønske å lage en rapport om ‘Vårt EU’ — eller ‘Et norsk EU’. Dvs — hvordan vil vi at EU skal se ut? Da må være flinke til å illustrere i klartekst hva vi liker og ikke liker ved EU — vi må ikke være redd for å kritisere de mange områdene av EUs politikk vi ikke er enige i. På den måten ønsker jeg å bidra til at EB blir kjent for å ha et mere nyansert blikk på EU og ikke stå frem som ‘EU-alt-etende’.

Lovende takter fra Frisvold — modig, ikke EU-alt-etende og et oppgjør med EØS-avtalen. Forhåpentligvis kan Frisvold få liv i en ganske usynlig norsk organisasjon.

OPPDATERING: Se Nei til EU-leder Heming Olaussens svar til Frisvold.

Frisvold ny ja-leder

Av - 7.6.2009 14:51

Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa og i konsulentselskapet Brusselkontoret, ble i dag valg til ny leder av Europabevegelsen. Enstemmig, ifølge organisasjonens egen Twitter-melding. Dermed forkastet altså årsmøtet valgkomiteens kandidat Arve Thorvik.

OPPDATERING: E24/NTB har mer. Flere delegasjoner ønsket ikke Thorvik, og fremmet Frisvold. Han fikk flest stemmer i prøvevoteringen, og da trakk Thorvik seg slik at det ikke ble noen formell avstemning.

Jeg er gjort til latter, og er svært irritert. Dette har vært helt amatørmessig, og noe jeg kunne klart meg foruten, sier Thorvik opprørt til NTB.

Se for øvrig NRK-sak om Erna Solbergs tale på ja-årsmøtet og Dagbladets sak, “Jeg ble gjort til latter”.

OPPDATERING 2: Disse har også blogget om ledervalget:

Stigovevoll

ToreO.no

Norske forhold

Tomatketchup

Tore Syvert