Innlegg merket ‘Biskop Williamson’

Fra hijab til Hitler

Av - 27.2.2009 10:17
Hitler-kortet er slutten på alle seriøse debatter

Hitler-kortet er slutten på alle seriøse debatter

Det er lett å trekke Hitler-kortet i en debatt, men det er ikke ufarlig. For slemmingen Hitler kan slå alle veier. Det har Høyres Per Kristian Foss fått erfare denne uken etter at han i en debatt med Fremskrittspartiets Siv Jensen om den angivelige islamiseringen av Norge – sammenlignet fremskritternes frykt for islam med nazistenes angrep på den jødiske minoriteten i Europa mellomkrigstiden.

I alle fall var det slik  Siv Jensen tolket Foss.

Men Hitler-logikk er ikke noe nytt. Den har faktisk sin egen lov. Den amerikanske internetteksperten Mike Godwin laget den allerede i 1990 – i nettets barndom. Godwins lov går ut på at jo lenger en debatt på nettet varer jo større er sannsynligheten for at noen trekker Hitler-kortet.

Hitler-argumentet går som følger. Du gjør noe som Hitler og hans nazister gjorde – altså er du like slem som Hitler. Og alle vet at han var verdenshistoriens slemmeste. Han startet en verdenskrig og forsøkte blant annet å utrydde jøder, sigøynere, psykisk syke og homoseksuelle. Nærmere 50 millioner mennesker mistet livet på grunn av følgene.

Hitler-argumentet kan brukes til det meste. Du kan for eksempel vise til at Hitler hatet sigarettrøyk – og vise til at ikke-røykere også har slike hitlerske trekk, fordi de vil forby folk å røyke på offentlig sted. Hitler var også vegetarianer så om du liker kjøtt kan du hevde at de som bare spiser grønt, har like ekstremistiske trekk som Hitler.

Slik Hitler-logikk har sitt eget latinske navn – Reductio ad Hitlerum.

På norsk burde det kanskje kalles “Hitling”? Det er i alle fall et farlig våpen. For om man retter det mot noen kan det like godt skyte tilbake. Ifølge Aftenposten er det nå Siv Jensen som bykser frem i meningsmålingene etter å ha brukt Hitler-kortet mot Per-Kristian Foss. Eller var det Foss som brukte det mot henne?

Hitler og Holocaust er et hett tema – ikke bare i Norge.

Selv 70 år etter den annen verdenskrig kan Hitler-kortet  true noen av verdens mektigste. For eksempel  Pave Benedikt XVI . Han forsøkte i all stillhet å forene noen sære avspaltede biskoper med moderkirken. Det han glemte å sjekke var Hitler-kortet. For den britiske biskopen Richard Williamson som oppholdt seg i Argentina var en av dem som fornekter at seks millioner jøder ble myrdet av nazistene i Holocaust. Er han nazist? Vet ikke, men i det mediene tok tak i Hitler-kortet var både han og paven i en håpløs omdømme-situasjon. Paven beklaget og Williamson måtte forlate Argentina med en truende knyttneve mot TV-fotografene.

En annen beryktet brukere av Hitler-kortet  er den tyske advokaten Horst Mahler. Denne uken ble han dømt til seks års fengsel for å ha utbredt materiale som fornekter Holocaust. Han ble fraktet rett fra rettsalen til fengselet p.g.a fluktfaren.

Han startet som 68-er og revolusjonær som ville ta et oppgjør med foreldregenerasjonens rolle under Hitler. Han var grunnlegger av den venstreorienterte terror-organisasjonen Rote Arme Fraktion og forsvarte flere av medlemmene der i rettsaker. De siste ti årene har Mahler beveget seg over til den andre politiske ytterlighet og markert seg med høyreekstremistiske standpunkter. Nå bruker han Hitler-kortet for å få oppmerksomhet om sine anti-jødiske synspunkter.

Men hvorfor har Hitler-kortet en slik makt? Ville det ikke være bedre å ignorere folk som sier noe så dumt som at Holocaust ikke fant sted? Gir man dem ikke uønsket oppmerksomhet? Det er vanskelig å si. Men når man ser på hva Hitler og høyreekstreme over hele Europa klarte å stelle i stand etter bare 12 år ved makten (1933-45) er det grunn til å ta dem alvorlig. Men ikke spille Hitler-kortet i utide.