Skarp EØS-rapport fra Kommisjonen

Av - 25.1.2013 16:30

Europautredningen om Norges forhold til EU har fått sitt motsvar fra EU-kommisjonen. Arbeidsdokumentet (pdf) som ble lagt fram før jul er på skarve 19 sider, bare hyggelige 2 prosent av Europautredningens murstein. Det inneholder noen skarpe formuleringer, som TV 2 også trakk fram i sin reportasje* på onsdag. Her er et utvalg:

  • Ønsker om tilpasninger fra EØS-landene: “The request for adaptations by the EEA EFTA states (…) constitutes a significant source of delay in the incorporation process.” Videre: “the request of substantial modification/adaptation (…) has become increasingly difficult to address (and some would say unacceptable), in view of the finely balanced compromise reached during the EU decision-making process.”
  • Tidsdifferanse ved innføring av reglene for det indre marked: “Instead of tending towards simultaneous application as stipulated in the EEA Agreement, the application of the acquis differs by almost one year between the EU and the EFTA side.”
  • Forsinkelser risikerer å undergrave det indre marked: “This situation (…) more fundamentally risks undermining the legal certainty and homogeneity of the single market. This problem is of great concern for the EU side and should be solved as a matter of urgency.”
  • Et skippertak er gjort for å redusere antallet utestående rettsakter, men: “the objective of reducing the backlog to a reasonable level is far from being achieved. Moreover, limited if any progress has been made regarding the more contentious acts.”
  • På tide med straffereaksjon?: Norge har signalisert at postdirektivet ikke vil bli innført her. Prosedyren under artikkel 102 ved konflikt om rettsakter som et EØS-land har ikke vært brukt før. Kommisjonen anbefaler ikke at den blir det, men stiller spørsmålet: “Should the EU launch the procedure foreseen under Article 102 and/or Article 103 of the EEA Agreement in some specific unresolved cases?”

Det er absolutt grunn til å tro at Kommisjonens irritasjon er ekte. Men samtidig er neppe EØS-avtalen truet. I det samme arbeidsdokumentet slås det også fast at:

Overall, the EEA Agreement can be considered to have functioned well; it has provided the bedrock for very good and close EU relations with the EEA EFTA countries over the past two decades. The impact of the EEA Agreement is relatively more measurable for the EEA EFTA states.

Noe av det samme sier Rådet, som behandlet forholdet til EØS og EFTA-landene 20. desember (pdf). Men også Rådet minner om at de utestående rettsaktene må implementeres, og kritiserer dessuten de norske tolløkningene på landbruksvarer. Rådet skal nå vurdere Kommisjonens rapport, og så vil konklusjonene bli diskutert på neste møte i EØS-rådet i mai.

Kommisjonen tar også opp spørsmålet om en grunnleggende endring av EØS-avtalen, slik at den bedre reflekterer forholdet mellom EU og EØS-landene. Et av de viktige funnene i Europautredningen var hvordan forholdet har utviklet seg dynamisk med mange avtaler på siden av EØS-avtalen, blant annet om deltakelse i EUs mange byråer. Kommisjonen spør om det kan ha noe for seg å bringe noen av avtalene inn under ett “tak”:

Benefits could be found in bringing some of these agreements under a single framework agreement for the sake of legal clarity, such as in the case of the Scientific and Technical Cooperation Agreement or in the case of the FTAs with Iceland and Norway (in order to bring together all tariff concessions and conditions in one agreement). However, these advantages might be outweighed by the disadvantages, for instance, taking the last example, the partner countries’ attempt to renegotiate the tariff concessions to their advantage.

Kommisjonen har begrensede ressurser, så det mest sannsynlige utfallet er at EØS-avtalen blir videreført omtrent som den er nå. EØS-avtalen regnes også som en ganske “billig” avtale for EU.

(*En kunne få inntrykk av TV 2s sak at dette er et hemmelig dokument, men det er altså offentlig. Stortingets meget nyttige EU/EØS-blogg omtalte det i desember).

Tags: , , ,

Kommentarfeltet er lukket.