Tyske partier med kompromiss om EU-traktat

Av - 20.8.2009 15:32
Mer makt til folkevalgte? Riksdagsbygningen i Berlin (foto: Olav A. Øvrebø)

Mer makt til folkevalgte? Riksdagsbygningen i Berlin (foto: Olav A. Øvrebø)

Den tyske forfatningsdomstolens kritikk av EUs Lisboa-traktat satte en støkk i mange både i Brussel, Tyskland og andre EU-land. Dommernes avgjørelse betydde at ny lovgivning må til for at Tyskland kan ratifisere traktaten. Nå har de tyske partiene med unntak av venstrefløyens Die Linke og under protester fra konservative bayerske CSU hamret ut et kompromiss som legger veien åpen for ratifisering.

Forfatningsdommerne var bekymret for at integrasjonen i EU er i ferd med å gå for langt, og at tyske folkevalgte i Forbundsdagen ville gi fra seg for mye makt og kontroll til regjeringens forhandlere i Brussel. I debatten som fulgte har bayerske CSU benyttet anledningen til å sette fram krav som ville ført til at de folkevalgte i Berlin (og delstatenes representanter i Forbundsrådet) kunne sendt regjeringen til Brussel med juridisk bindende forhandlingsmandat. CSU krevde til og med at det skulle åpnes for folkeavstemninger om viktige EU-avgjørelser — et radikalt og, mener mange, populistisk krav.

I forhandlingene ser det ut til at CSU har måttet bite i seg det meste. Det blir ikke noe bindende forhandlingsmandat, skriver Spiegel:

The package of laws agreed on Tuesday includes one that stipulates that the Bundestag must approve any decision that would shift responsibility to the EU-level in any new areas. Another law states that members of parliament must be provided with better information regarding EU decisions and also be given the opportunity to express their positions. However, the laws stop short of requiring all EU decisions to go before a parliamentary vote — instead there should be an “understanding” between parliament and the government. And in most domestic and foreign policy issues, the government won’t be bound to parliament.

De folkevalgtes rolle er altså blitt noe styrket. Blant annet må regjeringen informere Forbundsdagen om WTO-forhandlinger. I Brussel-forhandlinger som påvirker kommunene må regjeringen ta hensyn til Forbundsdagens synspunkter.

Veien videre nå: Pakken med “Lisboa-lover” skal behandles i Forbundsdagen 26. august og 8. september. Kort etter dette vil den komme opp for votering i Forbundsrådet. Dermed kan den være ferdigbehandlet før valget i Tyskland 27. september. Men til slutt må altså forfatningsdomstolen avgjøre om lovendringene er tilstrekkelig til at Lisboa-traktaten kan frigis for ratifisering i Tyskland.

Tags: , , ,

Kommentarfeltet er lukket.