Innlegg merket ‘fiskeri’

Kystfiskarlaget: Skritt i riktig retning

Av - 28.5.2009 22:24

Norges Kystfiskarlag er først ute med å svare på Europabloggens lille enquete om hvordan Norge kan påvirke EUs planlagte reform av fiskeripolitikken. Vi har også blant annet spurt om de norske aktørene selv vil delta i den innledende åpne høringen om reformen. Her er svaret fra Kystfiskarlagets daglige leder Håvard Jacobsen: (kan også lastes ned som pdf).

EUs grønnbok
Norges Kystfiskarlag har på nåværende tidspunkt ikke vurdert hvorvidt vi vil delta i prosessen rundt EUs grønnbok. Vi ser uansett tiltaket som et skritt i retning av en bedre fiskeriforvaltning i EU.

Norge kan uten tvil påvirke EUs fiskeripolitikk gjennom å vise at vi driver ansvarlig forvaltning med resultat at de norske fiskebestandene er i langt bedre forfatning enn det som er tilfelle i EU. Norge stiller også krav til EU gjennom de årlige fiskeriforhandlingene. Blant annet er utkastproblematikken svært sentral.

EU har store forvaltningsmessige problemer.

  • Elendig ressurskontroll. Utkastpåbudet gjør det umulig å anslå uttak av bestandene.
  • For lave minstemål og maskevidder. Mye av EUs fiskeri foregår på blandingsbestander. Dette fører til at maskeviddene i fiskeredskapene settes i forhold til den arten som er minst i størrelse. Dette gjør at mye fisk av små størrelse blir fanget.
  • EU mangler evnen til å forvalte bestandene i sammenheng. Her er sjøpattedyrforvaltningen et godt eksempel. EUs motstand mot sel og hvalfangst vil på sikt kunne skape stor ubalanse i økosystemet i havet.
  • Overkapasitet. Overkapasitet kombinert med dårlig ressurskontroll skader bestandene.

Det vil være svært vanskelig å drive en god fiskeriforvaltning så lenge den nasjonale råderetten, og høstningsretten av egne havområder er som den er i EU. Utkast av fisk må opphøre snarest. Det vil gjøre det lettere å beregne uttak, og å sette kvoter på hver enkelt art. Fokus på økosystembasert forvaltning vil være avgjørende for å kunne bygge opp igjen bestander som er i dårlig forfatning. Her må hensyn til marked vike for hensyn til bærekraft. EU må også innse at sjøpattedyr er en stor predator i økosystemet i havet. Det vil være umulig å drive en god forvaltning av fiskebestandene uten at man beskatter denne delen av næringskjeden.”

EU ber om råd mot egen fiskerifiasko

Av - 25.5.2009 18:13

Det er sjelden vare med et så grundig oppgjør med egen politikk som den EU-kommisjonen varter opp med i utredningen (en såkalt grønnbok) om reform av den felles fiskeripolitikken. Situasjonen for fiskerisektoren i EU i dag preges av overfiske, overkapasitet, massiv offentlig støtte, svak økonomi og stadig mindre fangst, slår utredningen fast. Her nytter det ikke å flikke på dagens politikk:

en gennemgribende og grundlæggende reform af den fælles fiskeripolitik og en genmobilisering af fiskerierhvervet kan skabe den dramatiske ændring, der skal til for at vende den nuværende situation. En sådan reform skal ikke bestå af trinvise lappeløsninger, men markere et ægte kursskifte, hvor man finder ud af, hvad de egentlige grunde er til, at Europas fiskeri i de seneste årtier har været fanget i en ond cirkel.

Grønnboken er startskuddet for prosessen som skal lede fram til denne grunnleggende reformen. Kommisjonen inviterer alle interesserte til å sende inn sine ideer og synspunkter på hvilke reformtiltak som trengs — innen utgangen av 2009. Høringsuttalelsene publiseres på fiskerireformens nettsider, der de første allerede er kommet inn. Grønnboken, som med 28 sider er velsignet kort til offentlig utredning å være, inneholder en hel del konkrete spørsmål. Som for eksempel hvilke tiltak som er de beste for å løse det store problemet med overkapasitet (last ned utredningen som pdf på dansk).

Norge og Island har utvilsomt lyktes svært mye bedre enn EU på fiskeriområdet. Det er da også åpent for høringsuttalelser fra ikke-medlemmer. Hvordan kan Norge og norske aktører best delta i og påvirke denne prosessen? Jeg har tenkt å sende dette spørsmålet videre til norske organisasjoner og andre som kan være interessert, og publisere svarene her etter hvert.

OPPDATERING: Spørsmål er sendt Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Kystfiskarlag, Aker Seafoods, Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag.

OPPDATERING II: Fiskeriministrene i EU møttes mandag og diskuterte konkrete tiltak. Danmark fikk støtte for flere av sine ideer for å få gjort noe med det store problemet med at “uønsket” fisk blir kastet på havet. EU-fiskerne kaster ut igjen hele 50 prosent av det de fanger. Blant danskenes forslag er å montere overvåkningskameraer på fiskebåtene.

OPPDATERING III: Nordisk Ministerråd skal samle inn nordiske erfaringer for EU. Det planlegges også en EU-Norden-konferanse om fiskeri i høst.

Se også: Et tankeeksperiment om Norge, EU og fiskeripolitikken.

Europa mer rasistisk enn antatt

Av - 23.4.2009 13:39

Rasisme overfor minoritetsgrupper i Europa er mer utbredt enn den offisielle statistikken tilsier, og ofrene føler at de har få muligheter for rettferdighet. Dette ifølge ny offisiell undersøkelse i EUs 27 medlemsland.

Europas økonomi står foran en dypere krise og en tyngre vei tilbake enn USA og andre deler av verden. Få og for sene tiltak gjør Europa til regionen som sinker den globale økonomiske oppturen.

Kommisjonen har kommet frem til at EUs fiskeripolitikk ikke fungerer og resulterer i alarmerende overfiske. Man er også enige om at dramatiske kutt i kvotene er nødvendig. Er det da ikke litt unødvendig å vente til 2012 med å gjøre noe?

Nazi-kuer, nazi-katter og kjente skuespillere som spiller deprimerte nazister. Hvorfor denne fascinasjonen med Hitler og nazismen nå for tiden? Til og med vi i Europabloggen.no prøver oss med Hitler-overskrifter!

I dag er den første dagen i måneden Harpa, den første sommerdagen ifølge den gamle islandske kalender. Dette var også årets første dag og gir grunnlaget for tradisjonen med å angi alder i antall vintre.

Tyrkia og Armenia sier de er blitt enige om et “rammeverk” for å normalisere forholdet mellom landene.

Nye, harde tider for Russland: I Sibir produseres nye produkter i tråd med vanskeligere tider. Ansatte kaller det “anti-demokrati-bilen”, en modifisert brannbil utstyrt med vannkanoner og designet for å knuse opptøyer.

Seierssikre pirater

Av - 16.4.2009 11:43

I morgen tidlig faller avgjørelsen i Stockholm tingrett, og Pirate Bay-gründerne føler seg sikre på seier. Skulle de likevel tape vil de drive Pirate Bay videre, og de vil anke på stedet.

Franske myndigheter tilbyr fiskerne 4 millioner euro i subsidier mot at de fisker mindre. Dette for å få slutt på OPPDATERING: Fiskerne har nå avsluttet den flere dager lange blokaden av Den engelske kanal.

Falske soldater kledd i uniformer fra Den kalde krigens tid forvandler Brandenburger Tor til Disneyland, klager Berlins politikere.

Russland har avsluttet sin ti år lange “counter-terrorism operation” mot separatistiske opprørere i Tsjetsjenia, ifølge den nasjonale anti-terrorkomiteen. Nå gjenstår det bare å se hvor mange soldater de trekker ut.

Turister advares mot Kroatia. Landet plages av organisert kriminalitet, korrupsjon, mord og angrep på kjente personer. Hvis Kroatia skal bli medlem av EU innen de to neste år må de ordne opp i eget hus først.

Mens unge moldovere protesterer mot valgresultatet, forsøker mange av deres landsmenn mer og mer desperat å forlate landet.

Sverige vil lære EU disiplin

Av - 15.4.2009 10:13

Sveriges finansminister Anders Borg, som den 1. juli blir leder i EUs finansministerråd, vil lære EU-land budsjettdisiplin for å hindre store budsjettunderskudd.

Grønlands is smelter hurtigere enn antatt. Resultatene av ny forskning er “alarmerende”, mener polarforsker og ph.d. Sebastian H. Mernild fra University of Alaska Fairbanks.

Italienske jøder og Holocaust-overlevende hjelper jordskjelvofre i italienske landsbyer som skjulte og reddet dem under andre verdenskrig.

På grunn av finanskrisen krymper store deler av europeisk økonomi. Men én sektor har sett vekst, viser forskning i Østerrike — den svarte økonomien øker for første gang på 15 år.

Tyskland forbyr dyrking av genmodifisert mais.

All trafikk over Den engelske kanal er stoppet av fransk fiskebåtblokade. Fiskerne er misfornøyde med reduserte EU-kvoter, innført for å hindre overfiske.

Nederlandske nettsider er blant hackernes favoritter og det er to klare grunner. God bredbåndsdekning og mange islamistiske fundamentalister.

Et norsk selskap advarer via eget nettsted mot investeringer i Kosovo.

EU sløsing med penger, mener nederlenderne

Av - 7.4.2009 16:06

Ny undersøkelse utført for Universitetet i Amsterdam viser større EU-skepsis i Nederland enn noen gang før.

Etter Ankaras rolle på Nato-toppmøtet har Europas skepsis til tyrkisk EU-medlemskap økt. Tyrkia har bare seg selv å klandre, sier tyske aviser.

EU har vedtatt strengere lovgivning når det gjelder fiske av tunfisk i Atlanterhavet og Middelhavet, nå er loven mer på høyde med internasjonal standard.

Hvis Kreta står på planen denne påsken, har du mye å glede deg til.

For omkring 1400 kroner kan man nå kjøpe seg en kopi av Kurt Westergaards omstridte tegning av profeten Muhammed med en bombe i turbanen.

Europa hyller palestinerne og demoniserer Israel for å befri seg fra egen Holocaust-skyldfølelse, skriver den nederlandske forfatteren Leon de Winter i Die Zeit Online. (Se også engelsk versjon).

Norge i EU-allianse mot overfiske: et tankeeksperiment

Av - 16.3.2009 15:00
Svart hav uten Norge og Island? (foto: Rabid Viking, CC-lisens /by-sa/2.0/deed.en)

Svart hav uten Norge og Island? (foto: Rabid Viking. CC-lisens: by-sa)

Vi skriver 2015. Etter initiativ fra de ferske EU-medlemmene Island og Norge kommer Rådet og Parlamentet i EU til enighet om en helt ny fiskeripolitikk. Heretter skal forskernes råd gjelde ved fastsettelse av kvoter. Fiskefelt og -arter truet av overfiske skal beskyttes mye bedre. Størrelsen på EUs fiskeriflåte skal tilpasses ressursene. EU-landene skal slutte med den sterkt kritiserte praksisen med å erstatte tapte ressurser i egne farvann med oppkjøp av kvoter i utviklingsland. Etter mønster av Island tas teknologi i bruk for å føre streng kontroll med uttaket av fisk. Vedtaket kommer i stand etter klok politisk manøvrering fra Island og Norge. Et avgjørende vendepunkt kommer da disse to små fiskeristormaktene får med seg Tyskland som alliert i denne saken. Det fører til at en rekke andre land slutter seg til koalisjonen for en ny fiskeripolitikk.

****

Ideen til denne enkle framtidsskissen fikk jeg etter å ha lest på Spiegel Online i dag om den tyske regjeringens oppsummering av EUs fiskeripolitikk i et nytt dokument lagt fram for Forbundsdagen. Spiegel har “oversatt” dokumentets diplomatiske vendinger til klartekst slik:
(more…)