Russland og WTO: Skal, skal ikke?

Av - 28.10.2011 15:41

Russland har i to tiår søkt medlemskap i Verdens handelsorganisasjon WTO — uten å lykkes. Men vil egentlig Russland inn i WTO? Og hvem avgjør saken?

Om Russland får medlemskap kan i denne runden bli avgjort 15. desember. Russland er nå den suverent største økonomien utenfor WTO, og investorer verden over venter på avgjørelsen.

Tvetydig fra Putin
I Moskva er stemningen for et WTO-medlemskap delt. På den ene siden har Russland i lang tid uttalt at de ønsker å bli medlem. Men på den andre siden kommer stadig Vladimir Putin med negative uttalelser i forhold til Russlands eventuelle WTO-medlemskap.

Putin sier blant annet at det er ”fifty-fifty” gode og dårlige sider ved et medlemskap for Russland. Men innrømmer at de positive sidene kan veie noe tyngre. I tillegg tyder kanskje hans utspill om den Eurasiske Union i siste innspurt av WTO-forhandlingene på at statsministeren ikke er veldig innstilt på at Russland blir medlem.

Frykter nedlagt industri og sosial uro
Det man er redd for fra russisk hold er at enkelte sektorer skal bli utkonkurrert, da man vil få en sterkere internasjonal konkurranse. Mange sektorer er i dag beskyttet av høye tollsatser — som gjør det vanskelig for utenlandske aktører å konkurrere på det russiske markedet.

Dersom Russlands egne bedrifter vil utkonkurreres, vil dette kunne føre til stor sosial uro i mange av de industrielle millionbyene. Dette er noe Putin, som ledende presidentkandidat, ikke vil risikere. Spesielt med tanke på at en av Putins høyeste prioriteter er nettopp sosial stabilitet.

Kapital og makt
Det er helt klart sterke lokale lobbygrupper som er imot medlemskapet. Mange sektorer er beskyttet av høye tollsatser som man ikke vil kunne opprettholde i WTO, og dette vil kunne by på problemer for industrieierne. I Russland er politikken delvis styrt av bedriftene og bedriftseierne selv, og disse presser nå på for å verne om egne interesser.

I krisetider har et WTO-medlem ikke muligheter til å finte seg ut av krisen på den måten Russland gjorde i 2008 og 2009.

Under krisen ble blant annet tollsatser økt for å beskytte Russlands egen bilindustri. Dette gikk ganske hardt ut over flere europeiske aktører.

Ekte konkurranse
Det positive med et WTO-medlemskap er at Russland vil få en mer gjennomsiktig økonomi, da både utenlandske og russiske aktører ville måtte forholde seg til internasjonale regler. Slik vil man få en mer ekte konkurranse enn man har i dag, hvor personlige kontaktnettverk og korrupsjon preger forretningslivet.

Dette vil på lang sikt kunne bety en forbedring av industri og næringsliv, mener eksperter. Men på den annen side er mange russere redde for at landet risikerer å sitte igjen uten egen industri. De ønsker ikke at landet skal ende opp som en ”ødelagt og prostituert” olje- og gasseksportør.

Avgjørelsen blir så en avveining av hva som er viktigst; å verne om landets egen produksjon og industri eller behovet for internasjonale rammenettverk og investeringer.

Brüssel presser Georgia
Faste rammer er veldig viktig for EUs interaksjon med Russland og kjempen i øst er en av EUs viktigste handelspartnere. EU ønsker mer forutsigbarhet i det russiske handelsklimaet og presser nå på for å få Georgia til å trekke sitt veto mot Russland.

Georgia, som er medlem av WTO, har tidligere sagt de vil bruke vetoretten sin til å nekte Russland medlemskap, men åpner nå opp for diskusjon etter forslag fra sveitsiske forhandlere.

Georgia foreslår en utveksling av data og handel i grenseområdene mellom Russland, Sør-Ossetia og Abkhasia. Dette i bytte med at Georgia trekker sitt veto mot medlemskapet.

Russland anerkjenner per i dag Abkhasia og Sør-Ossetia som suverene stater, mens Georgia hevder territoriet er georgisk. Georgia har tidligere sagt at landet kun vil trekke sitt veto mot det russiske medlemskapet dersom Russland skifter mening angående Sør-Ossetia og Abkhasia.

Russland har tidligere ikke gitt noen indikasjon på at de vil endre sin posisjon i saken og foreløpig ikke svart på det nye forslaget fra Georgia.

USAs dilemma
USA har tidligere sagt at de ikke vil presse Georgia til å endre mening, selv om amerikanerne også har sagt at de er for Russlands medlemskap. Visepresident Joe Biden uttalte eksempelvis under sitt besøk i Moskva tidligere i år at han ønsker Russland velkommen i WTO.

USA har stått og står ovenfor et politisk dilemma: Skal de støtte sin allierte Georgia, eller presse landet til å akseptere Russland for å eventuelt forbedre forholdet til Moskva?

Dersom det hadde vært veldig viktig for amerikanerne å få med Russland, ville de kanskje forsøkt påvirke vetoet fra Georgia ytterligere. Og dersom Russland hadde gitt klare signaler på at landet ønsket å være med, ville kanskje amerikanerne tatt større initiativ. Det kunne jo kanskje være behagelig for både USA og Russland at et lite land som Georgia hadde avgjort saken — i en såkalt demokratisk prosess.

Frem til avgjørelsen i desember kan vi jo bare lene oss tilbake og eventuelt se hvem som vil få Georgia til å skifte mening.

Tags: , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.