Russerne er ikke enige

Av - 15.10.2011 11:58
Svalbard er norsk. Men hvor langt ut? Det er kjernen i striden mellom Norge og Russland. Måkene skiter i grensen. Foto: CC/Maltesen

Svalbard er norsk. Men hvor langt ut? Det er kjernen i striden mellom Norge og Russland. Bare måkene kan tillate seg å skite i grensen. Foto: CC/Maltesen

Reaksjonene fra Russland var kraftige etter at den norske kystvakta grep inn og tvang den russiske fisketråleren «Sapfir-2» inn til havna i Tromsø den 28. september. Russerne mente måten situasjonen ble behandlet på var brutal. Fisketråleren sendte selv ut 10 nødsignaler om at den var kapret.

Uenige
I ettertid har spekulasjonene og diskusjonene florert i både norsk og russisk media. Usikkerheten om en eventuell konflikt dreier seg først og fremst rundt den norske fiskevernsonen.

Problemet når det gjelder Svalbardområdene er at russerne ikke er enige i Norges tolkning av Svalbardtraktaten og områdene utenfor. I Svalbardtraktaten står det at Norge har suverenitet over Svalbard og dets territorielle områder – som strekker seg 12 nautiske mil fra land. Dette betyr at Svalbard er norsk.

Russland eller Sovjetunionen som det den gang var, anerkjente Svalbardtraktaten i 1924, noe som betyr at det ikke er tvil om at russerne anerkjenner Svalbard som norsk territorium. Sovjet ble ikke selv en del av traktaten før 1935. Landene som er en del av traktaten skal være sikret like rettigheter til å drive fiske og fangst i områdene. Like rettigheter betyr ikke at man skal ha rett til å fiske, men at loven skal være lik for alle. Det skal også tas hensyn til de landene som tradisjonelt har fisket i området.

Men problemet er at russerne er ikke er enige i at Norge har lov til å håndheve sine lover i fiskevernsonen som ligger utenfor det territorielle området på 12 nautiske mil. Fiskerivernsonen ligger mellom 12 og 200 nautiske mil fra land. Sonen ligger altså utenfor det territorielle området, omtalt i Svalbardtraktaten, men innenfor den FN-bestemte havrettssonen på 200 nautiske mil.

I russisk tabloid presse har det den siste tiden har det vært skrevet en del om at Norge egenhendig har nedfelt regelverket i fiskevernsonen uten samtykke fra Russland og flere andre land. Men ifølge FNs havrettstraktat – “grunnloven til havs” – har alle land rett til en havrettssone som strekker seg 200 nautiske mil fra land.

Norge forholder seg til Svalbardtraktaten som fastslår at Svalbard er norsk og samtidig til FN-traktaten som gir retten til 200 nautiske mil havrettssone omkring norske kyster. Både Norge og Russland er underlagt FNs havrettstraktat og må derfor forholde seg til disse sonebestemmelsene.

Russland har også havrettssoner, på 200 nautiske mil, utenfor sine kyster og øyområder.

Ulovlig også i Russland
Utkast av såkalt papirfisk og småfisk som ble gjort på «Sapfir-2» er like ulovlig i Russland som i Norge. Russernes sterke reaksjoner på maktbruken fra norsk hold kan komme av forskjell på håndhevelsen av lovverket i Norge og Russland.

Slike fiskeutkast blir gjort for å sikre seg en kvote med fisk som er mer verdt enn den man har ombord. Fisketråleren ønsker ikke å fylle opp med fisk som ikke gir best mulig uttelling i pris og derfor dumper de fisken, som er strengt forbudt på begge sider av grensen.

Inviterte kystvakten
Det russiske utenriksdepartement med minister Sergey Lavrov i spissen inviterte den norske kystvakta til å delta på møtene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen i den russiske byen Kaliningrad denne uken.

Dette valgte kystvakten å avstå fra, noe utenriksminister Lavrov har uttrykt irritasjon over. Lavrov sa til media under sitt møte med Jonas Gahr Støre i Barentsrådet i Kiruna (også denne uken) at han synes det var litt av en unnamanøver av kystvakta å ikke møte opp i Kaliningrad.

– Den norske kystvakta skulle egentlig vært på møtene i Kaliningrad, men har på en eller annen måte unnskyldt seg og ikke møtt opp, sa Lavrov.

Utenriksministeren la til at han håpet dette var et engangstilfelle og at kystvakta møter opp neste gang.

Den norske kystvakta har tradisjonelt ikke deltatt på møtene i fiskerikommisjonen.

Begge ministrene understreket ved møtene i Kiruna i Sverige at det ikke dreier seg om noen politisk konflikt mellom Norge og Russland.

Tags: , , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.