Politisk press skaper ungarsk mediekrise

Av - 7.12.2009 16:34

Ungarsk allmennkringkasting er rammet av en alvorlig krise. Finansiering over statsbudsjettet og politisk press svekker uavhengigheten.

Ordet allmennkringkasting eller public service forutsetter at man kan snakke om allmenne eller offentlige interesser som institusjonene skal gjenspeile. Men hvordan skal allmenne interesser defineres? Spørsmålet er blitt akutt i Ungarn og tas nå også opp av statsminister Gordon Bajnai, etter at public service-institusjonene i landet er rystet av skandaler som gir begrepet “statskanal” en ny — og definitivt uønsket — mening.

TV-lisensen ble avskaffet i 2002. Isteden vedtas budsjettene av parlamentet. Den siste tidens utvikling i Ungarn viser at denne måten å finansiere allmenkringkastingen på må forandres. Institusjonene arbeider ikke for å informere offentligheten best mulig, men for å tilpasse seg politiske målsettinger. Siden den forsørges over statsbudsjettet, blir allmenkringkastingen i Ungarn, der MTV er den viktigste tv-kanalen, økonomisk avhengig av den sittende regjeringen.

Da det nye statsbudsjettet ble presentert i september, var medieskandalen et faktum. Regjeringen foreslo at budsjettet for 2010 skulle være på 73 millioner euro — det betyr en reduksjon på 30 prosent. Den europeiske kringkastingsunionen EBU kritiserte budsjettkuttet i et brev til statsminister Bajnai og president László Sólyom. I brevet ba EBU-presidenten Jean-Paul Philippot dem innstendig om å forandre betingelsene for å trygge langsiktig finansiering av MTV.

Fram til 2002 betalte alle i Ungarn lisens, og det ga nok midler til å finansiere public service-kanaler. I 2002 forandret regjeringen til statsminister Péter Medgyessy fra det sosialdemokratiske partiet MSZP betingelsene: nå beslutter parlamentet hvor mange penger allmenkringkastingen får over statsbudsjettet. EBU har gjentatte ganger kritisert ungarske public service-institusjoners manglende uavhengighet. Forrige gang var i 2006, da EBU arrangerte en konferanse i Budapest. Her ble finansieringen av MTV diskutert.

Kanalen reorganiserte sitt viktigste politisk program Nap-kelte i slutten av september i år, før parlamentet stemte over statsbudsjettet. Alle i Ungarn venter at det høyreorienterte partiet Fidesz vinner neste års valg. Med en mer Fidesz-vennlig profil kan MTV håpe på budsjettøkning i 2011, og kanskje ekstrastøtte allerede i 2010 — etter valget.

Siden 2006 har ingen politikere fra opposisjonspartiene Fidesz og KDNP gitt intervjuer til Nap-kelte, fordi de mener at programmet er i uakseptabel grad regjeringsvennlig. MTV bestemte etter presentasjonen av statsbudsjettet i høst å produsere et nytt morgenprogram selv for å redusere utgiftene. Som med Nap-kelte ble morgenprogrammet laget av et eksternt selskap. Kanalens nye egenproduserte program Ma Reggel ble boikottet av MSZP-medlemmene i en uke, mens partileder Zsolt Semjén i KDNP var gjest i Ma Reggels første direktesending.

Siden 2007 har MTV fungert uten direktør, kanalens styre har ikke akseptert noen av direktørkandidatene. Daglig leder og assisterende direktør Balázs Medveczky administrerer kanalen. Med det nye, reduserte budsjettet som kanalen har til rådighet neste år, bestemte han å stenge alle de regionale studioene. Det ville kostet 160 medarbeidere arbeidsplassen.

MTVs styre påla den assisterende direktøren å omgjøre beslutningen, og ba om bedre finansiering fra det ungarske parlamentet. Lederne av sørungarske fylker protesterte mot vedtaket på en pressekonferanse i regionalstudioet i Szeged med en felles uttalelse til regjeringen, der de ber om mer støtte til allmennkringkasteren. MTV vil ikke bli i stand til å løse allmenkringkastingsoppdraget uten de regionale studioene, mener regionlederne.

Om artikkelforfatteren
Marietta Le er journalist og student fra Ungarn. Dette er hennes første bidrag på Europabloggen.no — vi håper det blir flere! Marietta studerer medievitenskap og har også journalisterfaring. Hun skriver jevnlig om bloggsfæren i Sentral-Europa for Global Voices Online.

Tags: , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.