Plan A gjelder så lenge den gjelder

Av - 28.11.2011 15:53

Å skrive om krisen i eurosonen i disse dager — eller timer — har sine utfordringer. Egentlig måtte man gjøre som The Guardian og oppdatere fra minutt til minutt gjennom dagen. Men det har ikke jeg tid til (send meg penger, så skal jeg nok gjøre det!). Dessuten er det fare for å bli fartsblind. Eventuelt kan man bli handlingslammet av å stirre på obligasjonskursene hele tiden (!). De har en viss hypnotiserende effekt.

Derfor trekker jeg pusten og tar først et steg tilbake, til Böll-Stiftung i Berlin for halvannen uke siden (Economist var også der). Der stilte en av nøkkelaktørene på tysk side, Jörg Asmussen, på et debattmøte om “veier ut av eurokrisen”. Asmussen er en av rådgiverne Angela Merkel lytter til. Fra nyttår blir han trolig ny sjeføkonom i Den europeiske sentralbanken (ESB).

Asmussen la fram den offisielle Plan A eurolandene nå følger. Som han sa tørt på spørsmål om hva som er plan B: Hvis beslutningstakerne begynner å spekulere åpent om en plan B, da er plan A kaputt. Plan A gjelder så lenge den gjelder, og den har fem punkter:

  • 1. Et troverdig svar på de økonomiske problemene i Hellas. Inkluderer både gjeldslette og å skape ny vekst.
  • 2. Troverdige politiske svar på problemene i landene som risikerer å bli smittet av krisen, Italia og Spania. Ansvaret for dette ligger hos disse landene selv, inkludert å gjenskape konkurransedyktighet.
  • 3. Bygge brannmurer for Europas banker. De må nå kravet om 9 prosent kjernekapital innen juli neste år. Først må de prøve å hente kapital i privat sektor; går ikke det, må statene steppe inn.
  • 4. Bygge brannmur for statene via EFSF, den midlertidige krisemekanismen. Tyskland motsetter seg at EFSF skal få banklisens og slik få tilgang til ESBs pengebinge.
  • 5. Gi et troverdig svar på spørsmålet investorer over hele verden stiller: “hvor er vi på vei hen?” Svaret har flere elementer. Valutaunionen må utvides til en finanspolitisk og økonomisk union. Dette må legitimeres demokratisk gjennom mer makt til Europaparlamentet. Et slikt omfattende integrasjonssprang krever traktatendringer, og disse må forberedes gjennom et konvent og besluttes på korrekt vis — og det vil ta tid.

Vi er overbevist om at hvis vi kan beskrive hvor vi vil på mellomlang sikt, kan vi stabilisere dagens situasjon, sa Asmussen. Han gjorde det klart at plan A bare kan virke hvis alle de fem punktene settes ut i livet.

Men selv om han skulle ha rett (og det er mange tvilere), vil de fem punktene noen gang bli satt ut i livet? Særlig punkt 5 er en langvarig og usikker affære. Det er overhengende fare for at dette ikke går fort nok. Wolfgang Münchau gir i dag Merkozy og de andre lederne ti dager på å redde euroen. Mye tyder på en nært forestående kredittskvis i Europa, med dystre følger for verdensøkonomien.

Derfor er det all grunn til å tro at det arbeides febrilsk med Plan B. Die Welt, franske medier og WSJ “erfarte” i helgen de foreløpige ingrediensene. De skal være:

  • AAA-klubb: De seks eurolandene med den høyeste kredittrangeringen AAA — Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Finland, Luxembourg — utsteder felles obligasjoner som kan få en rente på 2-2,5 prosent. De brukes både til å finansiere denne harde eurokjernen og de vaklende landene.
  • Schengen-modell: Avtalen skal først gjøres mellom de landene som er villig til å være med, etter Schengen-modellen. Andre kan bli med etter hvert. Fordelen er at dette kan gjøres meget hurtig, uten forutgående traktatendring.
  • Slippe sentralbanken fri: En slik avtale får Tyskland til å oppgi sin motstand mot at ESB griper inn i obligasjonsmarkedene i stor stil. ESB er uavhengig, men ville lytte til et slikt signal, ifølge lekkasjene.

Disse meldingene er blitt dementert på tysk regjeringshold i går og i dag. Det hører selvfølgelig med, siden plan A offisielt fortsatt gjelder!

Skulle det være noe i lekkasjene, kaster de med en gang opp nye spørsmål. Ville ikke det å danne en slik AAA-klubb av supereuropeere være det sterkeste signalet til nå på at eurosonen er på vei mot en avskalling, eller sammenbrudd? Hva med landene som ikke er med i euroen, hvordan vil de forholde seg til denne brå implementeringen av et Europa i to hastigheter?

OPPDATERING: Hugo Dixon i Breaking Views skriver godt om plan A vs. B.

Tags: ,

Kommentarfeltet er lukket.